Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/09/2023 01:56:08

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Comunicació prèvia d'obres d'instal·lació de rètols publicitaris dins dels forats arquitectònics o rètols sense fons o amb fons transparent sobre les obertures de façana, en locals que disposin d'activitat legalitzada, en edificis no catalogats

Aquest tipus d'obres no estan subjectes al règim d'intervenció administrativa de llicència d'obres però cal posar-ho en coneixement de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Com es fa?

  • Per internet:  mitjançant el tràmit electrònic que trobareu en aquesta mateixa pàgina. Caldrà introduir les dades i adjuntar la documentació que se us anirà demanant. Es generarà la liquidació i tindreu diverses opcions de pagament. Fins que no es faci efectiu el pagament de la taxa, o s'acrediti l'exempció, no es podrà continuar el tràmit, el qual finalitzarà quan, un cop signat, el sistema us retorni el formulari amb registre d'entrada i número d'expedient.
  • Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presentant el formulari oficial que trobareu seguint aquest enllaç i aportant tota la documentació requerida, si no sou persona obligada a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.
  • De qualsevol altra forma establerta en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques o físiques majors d'edat, no necessàriament ha de ser propietària de l'immoble, o persona representant

Quan es pot fer?

S'ha de tramitar abans de començar l'obra.

Les obres es podran començar transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la comunicació prèvia a l’Ajuntament amb tota la documentació pertinent, sempre que no s’hagi informat a la persona interessada de cap deficiència.

El termini màxim per iniciar les obres és d’1 mes des de la seva presentació, i un termini màxim per finalitzar-les de 6 mesos. Aquests terminis poden ser prorrogats per la meitat si es comunica abans que hagin transcorregut i comportarà el pagament de les taxes corresponents.

Documentació que cal

formulari emplenat, signat i adjuntant la documentació següent:

  • Memòria tècnica descriptiva de la definició de les obres a realitzar, amb explicació de què i com es portarà a terme, amb la definició dels materials, tons i colors.
  • Documentació gràfica suficient a escala 1/100 o 1/50 i acotat, per tal d’entendre i especificar les obres a executar, com a proposta gràfica de la retolació indicant tipologia i color del fons de la publicitat.
  • Pressupost de l’execució material amb definició de les partides i amidaments a desenvolupar.
  • Fotografies.

Tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior