Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 01:35:51

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
Protecció i seguretat ciutadana

Directori de Serveis - Protecció i seguretat ciutadana

Dades informatives

Recollida de vehicles de la via pública

Gestió del servei públic de recollida de vehicles de la via publica i/o d'aquells que són traslladats al dipòsit municipal qualificats com a residus sòlids urbans per a la seva alienació, desballestament i baixa definitiva a la Dirección General de Tráfico (DGT).

El servei s'adreça a qualsevol persona titular d'un vehicle que es trobi dins del terme municipal. 

En el moment de la recepció del vehicle cal:

  • Omplir l’acta de renúncia i fer-la signar per la persona titular que autoritza l’Ajuntament perquè procedeixi a la continuació de la gestió de residus sòlids, retiri el vehicle de la via pública i el porti al dipòsit municipal, tot procedint al seu desballestament i posterior baixa a la DGT.

Per accedir al servei es demana al titular del vehicle els documents següents:

  • Fotocòpia del DNI del titular.
  • Original del permís o llicència de circulació del vehicle.
  • Original de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle.
Horari

El servei està en funcionament les 24 hores.

Telèfon
936661543
Inscripcions / Sol·licitud del servei:

La tramitació es fa a la Policia Local.

Més informació:

Normativa de referència del servei:

  • Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre la gestió de vehicles al final de la seva vida útil.
  • Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, que regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil.

Llocs on es realitza

Salta a la part superior