Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
14/04/2024 04:27:18

Idioma

Identificació

Mapa:Franja 500 m de limitació de foc

Franja 500 m de limitació de foc

Panell de cerca

Panell de cerca

Info

Franja 500 m de limitació de foc

Plànol on queda representada la franja de 500 m que envolta als terrenys forestals. Dins d'aquesta franja, segons el Decret 64/1995, resta prohibit fer foc en el període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

En cas d'activació del nivell 3 del pla ALFA, resten prohibides totes les activitats.

Aquesta informació s'actualitza diàriament i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, està permès l’ús de fogons i barbacoes portàtils en terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, però s’ha de comunicar prèviament a l’ajuntament/consell comarcal/oficina comarcal, d'allà on es faci el foc. A més de complir diferents condicions.

Per més informació sobre aquestes restriccions podeu consultar la web de la Generalitat de Catalunya:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1465

Origen informació capa forestal:

Cartogràfia base del ICGC: Ortofotomapa 1:25.000, Mapa topogràfic 1:5.000 i Mapa topogràfic 1:50.000.

Cobertes sòl 2018, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.


Data de creació: 26/05/2023
Darrera actualització: (29/05/2023)
Mantenidors: Servei de Manteniment de la Ciutat, i Via Pública
Usuaris: Públic

Desplaça cap amunt

Llegenda

Desplaça cap avall
Llegenda:
Capa base
Capes superposades
Salta a la part superior