Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/09/2023 15:33:35

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Cessió o traspàs de la titularitat d'una parada en el Mercat municipal

Es tracta del tràmit per demanar la cessió o traspàs de la titularitat d'una parada en el Mercat municipal i del traster, si s'escau, a un tercer.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

  • Qualsevol tipus de persona jurídica.
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
  • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que disposin d'una concessió en vigor d'una parada al Mercat municipal, durant més d'un any, i traster, si s'escau.

Quan es pot fer?

En qualsevol moment de l'any.

Documentació que cal

  • Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 41 del Reglament d'Organització i funcionament del Mercat municipal i document de no oposició a la consulta de dades, signats tant pel titular actual com per l'interessat en la concessió.

En el cas d'oposició a la consulta de dades s'hauran de presentar els documents justificatius relatius al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Preus

Es liquidarà la taxa derivada de l’ordenança fiscal número 8 un cop concedida la concessió del traspàs o cessió de la titularitat de la parada.

Altra informació d'interès

Normatives aplicables:

Tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior