Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 17:04:19

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Duplicat del permís de circulació d'un vehicle

És l'emissió d'un duplicat del permís de circulació degut a pèrdua, robatori, canvi de domicili del titular o modificació de dades personals sense afectar a la titularitat del vehicle.

Com es fa?

Només es pot fer presencialment. Cal anar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona amb la documentació requerida en cada cas.

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle o una altra persona en representació seva. Només poden fer aquesta tramitació davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona les persones físiques, les persones jurídiques s'han d'adreçar a la Prefectura de Trànsit.

Quan es pot fer?

En qualsevol moment.

En cas de canvi de municipi, si aquest és fa després de l'1 de gener, l'acreditament de l'impost tindrà efecte per l'any següent.

Documentació que cal

  • Sol·licitud signada per la persona titular del vehicle, amb el nou domicili. En el cas que hi hagi més d'una persona titular, l'hauran de signar les dues. 
  • Original i fotocòpia del DNI en vigor de la persona o persones titulars del vehicle amb el nou domicili. Si encara no hi consta l'adreça actual, s'haurà d'aportar un certificat d'empadronament amb l'adreça correcta.
  • Original del permís o llicència de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle o declaració jurada si s'ha perdut
  • Comprovant que la ITV està en vigor.
  • Un sobre franquejat amb el nom i el domicili del titular.

Preus

Duplicat per deterioració, pèrdua o robatori:

  • Taxa per l’import de 20,40 €. (No s’admet el pagament en metàl·lic)

Renovacions per canvi de domicili:

  • Tràmit gratuït. 

Renovacions per canvi de dades: Nom, cognoms, raó social:

  • Taxa per l’import de 20,40 €. El tràmit és gratuït si es tracta de modificació de les dades que consten en els documents d’identitat de les persones físiques. (No s’admet el pagament en metàl·lic)

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior