Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/09/2021 22:59:25

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Normativa en elaboració

Seu electrònica - Normativa en elaboració

Servei d'acollida temporal residencial d'emergència

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat disposa d'habitatges que vol establir com a un Servei d'acollida temporal residencial d'emergència, adreçat a persones i unitats familiars sense habitatge i amb situació de vulnerabilitat social.

Ordenança municipal reguladora sobre la protecció i tinença responsable d'animals

Es modifica l'actual ordenança que va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 17 d'abril de 1997 i modificada en sessions plenàries de dates 30 de maig de 2002 i 22 de desembre de 2011.

Ordenança de Transparència i Administració digital

Aquesta ordenança actualitza i deroga l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica aprovada en data 26 de gener de 2017, i modificada per acord de Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, on s'aprovà el text refós de les Cartes de Serveis en el marc de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Publica i Bon Govern, donant-se compte al Ple en data 26 de setembre de 2019.

Ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament de les terrasses del sector de restauració i similars

Modificació de l'Ordenança, previ anàlisi de la normativa vigent i desenvolupament d'un procés participatiu en el que es puguin debatre els temes relacionats amb les demandes del sector de restauració, les inquietuds dels veïns i ciutadans i els interessos municipals respecte a l'ús de l'espai públic.

Modificació Reglament general de concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Modificació del Reglament general de concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per adaptar-ho al Pla Estratègic de Subvencions.

Ordenança municipal sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.

Nova normativa que aprofundeix en l'ordenança municipal de circulació i que té com a objectiu actualitzar i homogeneïtzar les ordenances sobre la bicicleta dels municipis metropolitans, introduint la nova situació dels VMP (vehicles de mobilitat personal) i els cicles de més de dues rodes, fent més segura la seva circulació i facilitant la convivència entre els diferents modes de transport a l'àrea metropolitana de Barcelona. La finalitat és promoure la mobilitat no motoritzada per disminuir els efectes generats per l'ús del vehicle privat motoritzat.

Salta a la part superior