Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

3. La comunitat  de propietaris i propietàries

3.1. Què és la comunitat de propietaris i propietàries?

La comunitat de propietàries i propietaris és l’òrgan que regula les relacions entre els veïns i veïnes d’un mateix immoble i s’encarrega de la gestió d’aquest. Està formada pel conjunt de tots els propietàries i propietàries dels diferents elements i espais que la integren : pisos, places d’aparcament, trasters, locals, etc. 

Així doncs, són només els i les propietàries, independentment que visquin o no a l’edifici i utilitzin o no els locals,  les que gaudeixen dels drets i deures que els hi són atorgats per ostentar la  propietat. 

La comunitat té com a objectius vetllar pels drets i deures de tota la comunitat veïnal i organitzar els aspectes relacionats amb la convivència i l’adequada utilització del serveis i elements comuns, dins els límits establerts per la llei.

3.2. Perquè s’ha d’organitzar i constituir la comunitat de propietaris i propietàries?

Constituir i organitzar la comunitat de propietaris i propietàries, a part de ser una obligació legal, suposa facilitar el dia a dia de la vida en comunitat . 

Cal tenir en compte que hi ha espais comuns (escala, entrada, etc.) , instal·lacions comunes (bústies, porta d’entrada, il·luminació, porter automàtic, finestres, ascensor, etc.)  i serveis comuns (llums, comptadors de gas i elèctrics, etc.) que s’han de gestionar, preservar i mantenir i això requereix un mínim d’organització entre tots i totes els que conformen la comunitat. 

Organitzant la comunitat s’afavoreixen les relacions de bona convivència i bon veïnatge, es respecten i es garanteixen els interessos del col·lectiu i s’adquireix una estructura organitzativa estable per a prendre decisions i consensuar els afers que afecten a la comunitat.