Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Cartes de serveis

Les Cartes de Servei vénen motivades pel mandat que es deriva de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Són documents vinculats amb l'àmbit de gestió de qualitat i es concreten en la descripció de les principals línies de servei i els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació a les persones usuàries del servei. Així mateix, detallen els mecanismes de contacte, retiment de comptes i interacció de les persones usuàries amb els serveis.

Objectius:

  • Avançar en l'estratègia de transparència i retiment de comptes de l'Ajuntament.
  • Facilitar l'accés de la ciutadania a la informació pública
  • Impulsar dinàmiques de gestió de la qualitat en els serveis municipals, a través de l'establiment de compromisos de qualitat.
  • Clarificar els mecanismes d'interacció de les persones usuàries amb els servei.

Cartes de Servei de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:

Retiment de comptes, queixes i suggeriments: