Consistori

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
08/05/2021 06:38:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

L'Ajuntament - El consistori

Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aprovació de reglaments i ordenances de disposicions de caràcter general
 • Coordinació i transversalitat de les polítiques de l'Àrea
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea que no hagi estat objecte de delegació especial
 • Resolució d'expedients sancionadors per infraccions en el seu àmbit d'actuació

Regidoria de Govern Obert i Participació Ciutadana

 • Administració digital i gestió documental
 • Atenció ciutadana integral i multicanal, registre general i logística
 • Desenvolupament de processos participatius
 • Desenvolupament, seguiment i avaluació del Reglament de Participació i Col·laboració
 • Ètica, bon govern i retiment de comptes
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Foment i suport a les entitats veïnals
 • Gestió del coneixement i qualitat dels serveis públics
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Transparència, accés a la informació, reutilització i dades obertes

Regidoria d'Hisenda

 • Auditories i control financer
 • Elaboració i gestió pressupostària
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Intervenció, tresoreria i serveis econòmics

Regidoria d'Innovació i Tecnologies

 • Desplegament d'infraestructures tecnològiques a la ciutat, i als equipaments municipals
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Informació de Base
 • Innovació i Ciutadania Digital
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Sistemes d'Informació, infraestructures i serveis TIC corporatius
 • Telecomunicacions i instal·lacions en edificis municipals i espai públic

Regidoria d'Organització i Personal

 • Assessoria i defensa jurídica
 • Autorització i gestió de les concessions demanials
 • Contractació, compres i gestió patrimonial
 • Desenvolupament del procés electoral
 • Designació noms de carrers i numeració
 • Estadística i padró d'habitants
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Organització, administració i gestió del personal de l'Ajuntament
 • Certificats administratius de tributs, preus públics i valors cadastrals
 • Comunicacions a entitats o organismes amb caràcter genèric
 • Comunicacions entre autoritats de categoria protocol·lària inferior a l'alcaldia

Regidoria de Gestió d'Equipaments

 • Actualització i manteniment de l'inventari d'equipaments
 • Coordinació del funcionament dels equipaments adscrits als servei
 • Desplegament i seguiment del Pla d'Equipaments
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Gestió dels lloguers d'immobles
 • Instrucció d'expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació delegat
 • Interlocució, seguiment i gestió de la concessió del cementiri municipal i serveis funeraris
 • Optimització del patrimoni municipal i dels costos de consums

Enllaços d'interès:

Salta a la part superior