Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 01:56:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Què és el PAM?

El Pla d’Actuació del Mandat (PAM) és una eina de planificació estratègica que marcarà les actuacions a seguir per l’Equip de Govern durant el mandat, i que té com a base l’acord de govern entre Sant Feliu en Comú Podem i Esquerra Republicana.

Aquest PAM, que posa el seu focus en l’aposta per l'habitatge públic i de lloguer, la reducció de residus i emissions, la lluita contra la violència masclista i contra les discriminacions i la participació ciutadana i la transparència, entre d’altres, desenvoluparà els nous reptes de ciutat per al mandat 2019-2023, els objectius de cada regidoria i les accions necessàries per dur-los a terme.

El PAM no conté totes les accions que es realitzaran en el mandat 2019-2023, sinó aquelles que es consideren estratègiques.

Visió i Missió

Visió: L'Ajuntament de Sant Feliu vol aprofundir en la democratizació i representativitat de la institució, per a que sigui generadora de valors i estigui a l’avantguarda dels canvis, a partir d’una nova manera de fer i entendre la política basada en el diàleg, el consens, la transparència i la rendició de comptes.

Missió: L’Ajuntament dóna resposta a les necessitats de les persones i el territori per tal que Sant Feliu esdevingui una ciutat més sostenible, cohesionada i participativa que aprofundeixi en la consecució de la justícia social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, a través d’una organització oberta, propera, transparent i transversal.

El PAM es distribueix en vuit eixos

Cada eix consta de diversos objectius de ciutat o estratègics, amb una vessant més política, i de diversos objectius operatius (accions) a realitzar per tal d’aconseguir-los, que han de ser avaluables de manera objectiva:

El darrer eix és el Pacte de Ciutat, que s’ha incorporat íntegre en el document, a més de tenir presència de manera transversal a la resta del document.

Aquest fet es marca amb el símbol: Afectat pel covid-19

 

Eix 1

Un Sant Feliu que garanteix els drets de la ciutadania

 • Garantir el dret a l’habitatge; donant resposta a les situacions d’emergència habitacional, incrementant el parc d’habitatges de lloguer social i assequible, consolidant l’Oficina Local d’Habitatge i impulsant nous models d’accés a l’habitatge.

 • Garantir els drets, necessitats i accés als serveis públics de les persones en condicions d’igualtat; garantint l’alimentació de totes les persones i facilitant l’accés a serveis i equipaments públics en condicions d’igualtat.

 • Fomentar l’autonomia personal de la ciutadania d’acord amb les necessitats dels diferents col·lectius; garantint l’atenció digna a la gent gran i propiciant que les persones amb discapacitat o malalties de salut mental puguin gaudir d’una vida autònoma.

Eix 2

Un Sant Feliu per desenvolupar capacitats i aprenentatges al llarg dels cicles de vida

 • Un Sant Feliu per al jovent; impulsant polítiques públiques i defen- sant els interessos del jovent, i fomentant en el jovent la participació activa.

 • Defensar i millorar l’escola pública, en el marc del projecte de ciutat educadora; potenciant la millora educativa dels infants i joves, i el compromís amb la millora del present i del futur dels equipaments i projectes educatius de ciutat.

 • Fer de l’acció cultural i artística una estratègia de ciutat; contribuint a la projecció de la identitat cultural de Sant Feliu, i a fer de la cultura i les arts un eix dinamitzador de la ciutat.

 • Promoure una ciutadania activa, mitjançant estils de vida saludables; promocionant els hàbits saludables i de l’esport, i garantint la pràctica esportiva.

 • Promoure una ciutadania oberta, acollidora, solidària i que fomenti la convivència; fomentant la interculturalitat, la cooperació i la cultura de pau, així com la seguretat ciutadana i la convivència.

Eix 3

Una ciutat feminista

 • Garantir que les polítiques d’igualtat siguin fil conductor de l’acció municipal; promovent la cultura de la igualtat i la lluita contra la violència masclista entre la ciutadania, combatent la feminització de la pobresa, i fomentant la igualtat efectiva a tots els àmbits de l’Ajuntament i en el conjunt de les activitats municipals.

 • Garantir la protecció i la promoció dels drets de les persones LGTBIQ+; vetllant per la igualtat efectiva de les persones LGTBIQ+ i fomentant la seva visibilització i sensibilització sobre les seves demandes, així com la igualtat efectiva a tots els àmbits de l’Ajuntament i en el conjunt de les activitats municipals.

Eix 4

Un Sant Feliu ecologista, que lluita contra la crisi climàtica i cuida l’espai públic

 • Fomentar actuacions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic; implementant mesures d’estalvi i producció pública i comunitària d’energia, i promovent la mobilitat sostenible i l’ús responsable de l’aigua i la seva gestió pública.

 • Traçar estratègies per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU; fomentant la sensibilització i conscienciació ciutadana respecte el desenvolupament sostenible i la reducció, reutilització i reciclatge massiu de residus, i impulsant polítiques de protecció del Parc Agrari i del Parc Natural de Collserola, i dels drets de tots els éssers vius.

 • Fomentar un espai públic i uns equipaments municipals amb perspectiva de gènere i de qualitat a tots els barris; impulsant i millorant la remodelació de carrers, parcs i places de la ciutat, i d’equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.

Eix 5

Un Sant Feliu que impulsa el desenvolupament econòmic, social i solidari

 • Contribuir al desenvolupament econòmic local, millorant l’ocupabilitat i captant noves oportunitats econòmiques; fomentant noves oportunitats de dinamització econòmica a la ciutat, i desenvolupant mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de la societat.

 • Impulsar noves alternatives per al desenvolupament econòmic que promoguin el bé comú; promovent l’economia social i solidària com alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics, i la responsabilitat social a la ciutat i consolidant l’ecosistema local d’innovació amb capacitat tant per a la captació com la retenció, impuls i connexió del coneixement.

Eix 6

Un bon govern transparent, participatiu i col·laboratiu

 • Aprofundir el funcionament democràtic de l’Ajuntament en la implementació de polítiques i serveis públics de qualitat; optimitzant els recursos públics en la prestació de serveis i consolidant mètodes de millora contínua

 • Posar a l’abast de la ciutadania la informació pública i crear espais d’escolta activa; impulsant una comunicació municipal oberta i participativa, amb la intervenció del Consell de Comunicació Local i augmentant la publicació d’informació pública rellevant per a la ciutadania al portal de transparència.

 • Assegurar nivells d’ètica i qualitat elevats en els projectes i serveis que desenvolupa l’Ajuntament; reforçant el marc de comportament ètic per a càrrecs electes, direcció i personal de l’Ajuntament, assegurant els valors ètics en la gestió pública.

 • Incorporar la ciutadania en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques; impulsant processos i instruments de participació ciutadana i mecanismes de participació i/o codecisió.

Eix 7

El soterrament que Sant Feliu necessita i la transformació urbana i social que Sant Feliu es mereix

 • Minimitzar l’impacte de les obres del soterrament en el funcionament de la ciutat; garantint una informació i atenció ciutadana integral i actualitzada, així com un correcte funcionament de la ciutat.

 • Planificar una transformació urbana no especulativa i que estigui fonamentada en la participació ciutadana; impulsant un planejament urbanístic sostenible que promogui l’habitatge públic.

Eix 8. Pacte de ciutat

Objectius, seguiment, propostes i mesures del Pacte de Ciutat

Retiment de comptes Retiment de comptes

L'eina de retiment de comptes mostra les actuacions de cada objectiu operatiu amb la possibilitat de consultar el seu estat: en fase inicial, en execució, finalitzat i el seu grau d'avenç.

Què és el PIM?

El Pla d’Inversions del Mandat (PIM) és un element imprescindible que determina les inversions que es realitzaran durant el mandat 2019-2023, en base al mateix PAM.

El PIM inclou les partides necessàries per a la remodelació integral d’equipaments i en l’espai públic, l’aposta clara per l’habitatge de lloguer públic i per l’estalvi d’energia i la baixada de consums, entre d’altres.

Alhora, volem impulsar una partida important del PIM per treballar-la amb processos de pressupostos participatius, fent protagonistes els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.

Salta a la part superior