Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Carrer Anselm Clavé 21-27

El solar ubicat al carrer Anselm Clavé 21-27, propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, s’ha cedit gratuïtament a l’IMPSOL, per tal que s’incorpori al Programa d’Habitatge assequible AMB-IMPSOL, i així poder-lo destinar a la construcció d’habitatges protegits en règim de lloguer i de venda (màxim el 50%).

En el sector del carrer Anselm Clavé 21-27 s’ha previst la construcció de 40 habitatges de protecció oficial, 40 places d’aparcament i dos locals.

Prèviament a la realització del projecte constructiu es va realitzar una proposta per un concurs convocat pel promotor, amb el nom “Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la redacció de projectes de diverses promocions d’habitatges amb protecció oficial, al Carrer Anselm Clavé 21-27 de Sant Feliu de Llobregat”.

L’edifici resultant és un edifici de planta baixa més cinc plantes pis, i incorpora dues plantes de soterrani destinades a aparcament i trasters.
L’edifici s’organitza al voltant de dues escales. Cada escala donarà accés a 4 habitatges per replà, és a dir cada escala donarà accés a un total de 20 habitatges distribuïts en 5 plantes. La distribució dels habitatges a les plantes primera, segona i cinquena són iguals.

Quadre resum de superfícies útils per tipus d’habitatges:

Tipus d'habitatgeNombreSuperfície útil (m2)Total superfície útil (m2)
A1066,06660,55
B1062,50625,00
C1066,43664,29
D862,34498,70
E262,74125,49
Total40 2.574,02

Habitatges tipus A (10 habitatges). La superfície útil és de 66,06 m2 i es disposa en una planta. El programa funcional és per a 4 persones i disposen d’una sala menjador, cuina, una galeria - terrassa, un dormitori conjugal, dos dormitoris individuals, i una cambra higiènica (practicable).

Habitatges tipus B (10 habitatges). La superfície útil és de 62,50 m2 i es disposa en una planta. El programa funcional és per a 4 persones i disposen d’una sala menjador, cuina , una galeria terrassa, un dormitori conjugal, dos dormitoris individuals, i una cambra higiènica (practicable)

Habitatges tipus C (10 habitatges). La superfície útil és de 66,43 m2 i es disposa en una planta. El programa funcional és per a 4 persones, i disposen d’una sala menjador, cuina, una galeria – terrassa, un dormitori conjugal, dos dormitoris individuals i una cambra higiènica (practicable).

Habitatges tipus D (8 habitatges). La superfície útil és de 62,34 m2 i es disposa en una planta. El programa funcional és per a 4 persones, i disposen d’una sala menjador, cuina, una galeria – terrassa, un dormitori conjugal, dos dormitoris individuals i una cambra higiènica (practicable).

Habitatges tipus E (2 habitatges). La superfície útil és de 62,74 m2 i es disposa en una planta. El programa funcional és per a 4 persones, i disposen d’una sala menjador, cuina, una galeria – terrassa, un dormitori conjugal, dos dormitoris individuals i una cambra higiènica (practicable).

Es proposen uns habitatges compostos per espais genèrics, no jeràrquics flexibles i adaptables als canvis de necessitats vitals dels seus habitants i que desenvolupen alhora vàries estratègies simultànies que es contemplen i que tenen en comú la millora de les condicions d’habitabilitat, la construcció urbana, la igualtat social i el compliment dels reptes de sostenibilitat i consum.

La llicència d’obres de l’edifici es va aprovar el passat 22 de maig de 2019.

Vista de la façana de l'edifici