Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 01:55:06

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Clementina Arderiu amb Joan de Batlle

Dijous 18 de juny, 2020, es va signar l’escriptura entre l’Ajuntament i la Fundació Família i Benestar que atorga el dret de superfície que possibilitarà la construcció de 90 habitatges d’HPO amb serveis destinats a les persones grans.

El Pla Local d’habitatge recull el fet que des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es vol impulsar la creació d’un par públic d’habitatges per tal de garantir el dret a l’habitatge a tota la ciutadania, en especial de les persones amb risc d’exclusió social o residencial.

Entre d’altres, un dels col·lectius preferents en polítiques d’habitatge és el de la Gent gran.

Es per això que es va tramitar una modificació del pla general metropolità, aprovada definitivament en data....per a l’ampliació d’usos amb la qualificació de sistema d’habitatge dotacional públic a la parcel·la d’equipaments al carrer Clementina Arderiu amb Carrer Marquès de Monistrol de Sant Feliu de Llobregat.

En aquesta parcel·la es preveu la construcció d’un màxim de 90 habitatges d’HPO. Seran pisos de lloguer amb serveis per a gent gran amb autonomia personal (150 destinataris finals aproximadament).

Aquest edifici es construeix mitjançant l’acord entre l’Ajuntament i la Fundació Família i Benestar, aprovat en el ple municipal d’abril de 2019, mitjançant el qual, es concedeix un dret de superfície de 75 anys, amb un possible pròrroga de 24.

La Fundació assumeix el finançament de la inversió, construint i gestionant el lloguer, els serveis comuns i el serveis de l’edifici, fins l’extinció del dret de superfície, quan l’edifici retornarà a l’Ajuntament.

La Fundació té experiència en gestionar habitatges amb serveis de lloguer en diverses localitats de Catalunya, com la ciutat de Barcelona i Gavà.

La planta baixa de l’edifici disposarà d’un espai que funcionarà com un equipament amb serveis dirigits, no només als residents de l’edifici, sinó a tota la ciutadania de Sant Feliu.

Els Serveis Comuns disposen de: recepció, sala polivalent, sala de vigilància, cambra de neteja, cuina-menjador i serveis banys, passadissos, sales comunes i aparcament. Durant el desenvolupament del projecte es podran incorporar d’altres, una vegada concretat més acuradament el programa funcional, i sempre adreçats als col·lectius als quals es destinen els habitatges.

Els objectius d’aquesta promoció son:

  • Prioritzar l’autonomia i el benestar de la persona: Cercar la millor resposta perquè les persones que utilitzen les instal·lacions tinguin la possibilitat de viure de manera agradable i utilitzar els serveis de forma independent, tenint en compte les seves necessitats.
  • Visió integradora: Els usuaris continuen mantenint les seves relacions, facilitant i propiciant l’accés I la relació amb els visitants.
  • Fomentar la participació de l’entorn: Facilitar espais de participació a la comunitat, adaptant-ne els serveis a les demandes dels usuaris.
  • Potenciar l’economia social i solidària del territori: Treballar en xarxa amb altres entitats i generant sinèrgies per a la inserció social de col·lectius desfavorits.

L’edifici es preveu que comenci abans que finalitzi 2020, i que les obres estiguin acabades a finals de 2022.

 

Viure amb tranquil·litat, comoditat i seguretat

Els pisos de lloguer tenen entre 40 i 50 m2, i estan adreçats a persones majors de 65 anys autònomes, que pel fet de viure-hi, tenen inclosos serveis com consergeria, neteja d'espais comuns, manteniment de les instal·lacions o acompanyament i suport social i personal. També hi ha serveis complementaris, amb cost addicional, en funció de les necessitats de les persones residents.

El principal objectiu d'aquesta promoció amb protecció oficial és prioritzar l'autonomia i el benestar de les persones, facilitant alhora que els i les usuàries mantinguin les seves relacions i també fomentant-ne de noves, i posant al seu abast tot el que puguin necessitar per fer el seu dia a dia més fàcil i agradable.

Requisits generals d’accés:

Bases

Les persones interessades a accedir a la llista d’espera per optar a un d’aquests habitatges han d’estar inscrites al  Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO), i enviar una instància genèrica a l’Ajuntament expressant el seu interès a accedir-hi.

Per a més informació, adreceu-vos a l'Oficina Local d'Habitatge, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament també poden enviar un correu electrònic a habitatge@santfeliu.cat, o bé trucar al telèfon 93 685 80 07, de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h, i de dilluns a dijous de 16 a 18.30 h.

 

 

Salta a la part superior