Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/09/2023 15:26:45

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Mesures de prevenció i higiene en el treball

11/06/2020
Lectures: 2214
Mesures de prevenció i higiene en el treball

El nou Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, estableix les següents mesures de prevenció i higiene: 

1. Ús obligatori de màscares: 

Les persones de 6 anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en els següents supòsits: 

 • A la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, al menys, 1,5 metres.
 • En els mitjans de transport aeri, marítim, autobús, o ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili.

No obstant això, no serà exigible en: 

 • Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o per la seva situació de discapacitat, dependència o bé presentin alteracions de conducta.
 • Persones que practiquin esport individual a l'aire lliure.
 • Supòsits de força major, situació de necessitat o quan l'ús de la màscara resulti incompatible.

L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes serà considerat infracció lleu d'acord amb el que preveu l'article 57 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, i sancionat amb multa de fins a 100 euros. 

2. Mesures en els centres de treball: 

El titular de l'activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats, ha de: 

 • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • Adaptar les condicions de treball de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones durant les franges horàries de previsible major afluència.
 • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan sigui possible.
 • Les persones que presentin símptomes compatibles o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 no hauran de presentar-se al seu centre de treball. 

Si una persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia,  contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si s'escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Així com, de manera immediata, la persona treballadora es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per una persona professional sanitària. 

Per a dubtes o consultes sobre aquestes mesures, podeu contactar-nos al correu electrònic oise@santfeliu.cat

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior