Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/04/2024 08:50:32

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Processos electorals

Vot per correu

Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

Informació per sol·licitar i exercir el dret de vot per correu, adreçat a persones que per enfermetat, discapacitat o per tenir previst estar absent el dia de les eleccions, no podran desplaçar-se a la seva mesa electoral. Les persones sol·licitants del vot per correu no podran en cap cas votar personalment a la seva mesa electoral.

El vot per correspondència es regeix pel que estableixen l'article 72 i els següents de la Llei orgànica del règim electoral general i l'acord de la Junta Electoral Central 162/2020, de 22 d'octubre (núm. d'exp. 320/363), amb les especificitats següents:

  • A partir del 18 de març i fins al 2 de maig, es pot sol·licitar el vot per correu. El vot es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l'operador postal Correos y Telégrafos, SA, o bé de forma telemàtica al lloc web de Correus, mitjançant un certificat electrònic reconegut que compleixi les garanties que estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • A partir del 26 d'abril i abans del 6 de maig, l'Oficina del Cens Electoral tramet per correu certificat a les persones que han sol·licitat el vot per correu la documentació electoral necessària per votar per correspondència. El personal de Correus ha de comprovar la identitat de l'elector o electora mitjançant l'exhibició del DNI o qualsevol altre document oficial que n'acrediti la identitat.
  • Els electors o electores poden trametre el vot per correu certificat abans del 9 de maig.
  • Més informació de com fer la votació per correu

Persones residents absents a l'estranger

El vot per correspondència, i també el dipòsit del vot en urna en les oficines o seccions consulars o altres centres habilitats, dels residents absents que viuen a l'estranger es regeix pel que estableix l'article 75 de la Llei orgànica del règim electoral general. Poden utilitzar aquest procediment les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l'estranger i estan inscrites en el cens electoral de residents absents que viuen a l’estranger (CERA).

Persones que es troben temporalment a l'estranger

El vot per correspondència de la ciutadania que es troba temporalment a l'estranger es regeix pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, i s'hi poden acollir els electors que es trobin temporalment a l'estranger un cop feta la convocatòria d'eleccions i que prevegin quedar-s'hi fins al dia de la votació. Han d'estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a no residents i han de sol·licitar la documentació a la delegació provincial corresponent de l'Oficina del Cens Electoral abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.

Salta a la part superior