PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
contraure Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
5 actuacions:
Activar els consells sectorials de participació i garantir-ne el funcionament
Assolit
Actualitzar el Reglament de participació ciutadana.
En planificació
Potenciar les xarxes de barri i estendre-les a tots els barris de la ciutat.
3 actuacions:
Consolidar i donar suport a les xarxes de barri existents.
Assolit
Creació de noves xarxes de barri al municipi.
1 actuació:
Suport a les festes de barri com a element cohesionador
Assolit
Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
11 actuacions:
Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal.
13 actuacions:
Incrementar la transparència i l'agilitat de l'Ajuntament.
16 actuacions:
Avançar en l'administració electrònica.
15 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades