PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
contraure Expandir tot 1.
Participació i transparčncia, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
5 actuacions:
Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
11 actuacions:
Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al mŕxim la difusió de l'activitat municipal.
13 actuacions:
Incrementar la transparčncia i l'agilitat de l'Ajuntament.
16 actuacions:
Donar difusió als 80 indicadors de l'Índex de Transparčncia dels Ajuntaments (ITA) marcats en l'ŕmbit internacional per l'organització no governamental Transparency International.
2 actuacions:
Millorar els temps i els mecanismes de resposta a les peticions ciutadanes.
8 actuacions:
Donar difusió dels Indicadors Infoparticipa sobre la qualitat i la transparčncia de la comunicació pública local.
Assolit
Aprovació de normativa municipal per avançar en els principis de govern obert, transparčncia, participació i col·laboració ciutadana.
2 actuacions:
Impuls d'un Portal de transparčncia i dades obertes (Open Data).
Assolit
Incrementar la transparčncia en la gestió del pressupost municipal.
2 actuacions:
Avançar en l'administració electrňnica.
15 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econňmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades