PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
contraure Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
5 actuacions:
Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
11 actuacions:
Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal.
13 actuacions:
Incrementar la transparència i l'agilitat de l'Ajuntament.
16 actuacions:
Avançar en l'administració electrònica.
15 actuacions:
Ordenar i administrar les infraestructures de banda ampla al municipi (polígons industrials i nucli urbà).
5 actuacions:
Desenvolupar l'administració electrònica amb l'objectiu de simplificar i facilitar l'accés de la ciutadania als serveis públics.
5 actuacions:
Establir una estratègia municipal per gestionar la presència institucional a les xarxes socials.
Assolit
Impulsar les infraestructures de gestió intel·ligents per millorar els serveis públics i l'atenció a la ciutadania.
4 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades