PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
contraure Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d'exclusió social.
24 actuacions:
Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació.
32 actuacions:
Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
21 actuacions:
Afavorir l'accés de tota la ciutadania en igualtat de condicions als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies.
12 actuacions:
Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d'oportunitats.
13 actuacions:
Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors a l'entorn del respecte a la diferència i dels drets humans.
6 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades