PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
contraure Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l'Ajuntament i treballar perquè cada noi i noia pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
19 actuacions:
Millorar la qualitat de l'educació amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l'èxit escolar per a tothom
20 actuacions:
Garantir la possibilitat d'accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar perquè l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
16 actuacions:
Orientar les polítiques culturals partint de la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
17 actuacions:
Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d'igualtat de drets de ciutadania per a tothom.
6 actuacions:
Impulsar programes de protecció de la salut pública i de seguiment de la qualitat de l'atenció sanitària.
11 actuacions:
Política lingüística: impuls al coneixement i a l'ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
5 actuacions:
Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
11 actuacions:
Apostar per la mediació com a eina primera i bàsica per garantir la convivència cívica i la prevenció riscos.
6 actuacions:
expandir Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades