PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Edita
expandir Expandir tot 1.
Participació i transparència, per a un govern més proper a la ciutadania
60 actuacions:
expandir Expandir tot 2.
Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econòmic
108 actuacions:
expandir Expandir tot 3.
Construcció de teixit social i de ciutadania
111 actuacions:
contraure Expandir tot 4.
Planejament urbanístic
35 actuacions:
Posar a debat ciutadà els temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
7 actuacions:
Mobilitat sostenible i transport públic.
9 actuacions:
Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant-ne el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb la participació ciutadana.
14 actuacions:
Elaborar un mapa d'equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
5 actuacions:
expandir Expandir tot 5.
Qualitat de l'espai públic
45 actuacions:
expandir Expandir tot 6.
Execució del Pla d'Inversions del Mandat
54 actuacions:
IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat
Actualitzar
Expandir tot l'arbre
Contraure tot l'arbre

    Noves accions principals desenvolupades