PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
1.
EIX ESPECÍFIC
1.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents. 
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: 5 actuacions:

IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat