PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
1.
EIX ESPECÍFIC
1.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
2.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Actualitzar el Reglament de participació ciutadana. 
Descripció: Per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que als municipis es pot establir una relació més propera entre els ciutadans i les ciutadanes, així com entre aquests i els governs municipals.

L'àmbit local ha constituït els darrers anys un marc per assajar i posar en pràctica noves fórmules participatives, que permeten als santfeliuencs i santfeliuenques implicar-se més directament en els afers dels seus pobles i ciutats.

El reglament de participació ciutadana hauria de ser l'instrument que facilités el foment de la participació dels ciutadans dins la vida local i la primera fase de treball d'actualització del reglament seria la creació d'espais de reflexió i participació tant a nivell de la pròpia administració com a nivell de ciutadania

Resultats: S'han obert espais de reflexió interna i formacions per treballar en una nova actualització del Reglament de participació ciutadana.
Responsable polític: Lidia Muñoz
Responsable tècnic: Mireia Vilanova
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: En planificació