PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
1.
EIX ESPECÍFIC
2.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals. 
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: 11 actuacions:

IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat