PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
1.
EIX ESPECÍFIC
4.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Incrementar la transparčncia i l'agilitat de l'Ajuntament. 
Descripció: 1.4.3 Infoparticipa
1.4.4 ROM
1.4.5 OAE
1.4.6 Open Data
1.4.7 Automatització de la transparčncia
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: 16 actuacions:

IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat