PLA D'ACTUACIÓ DEL MANDAT 2011-2015
Punt:
EIX ESTRATÈGIC
2.
EIX ESPECÍFIC
.
ACTUACIÓ PRINCIPAL
.
ACTUACIÓ DERIVADA
.
SUB-ACTUACIÓ
.
Títol: Equitat, igualtat d'oportunitats i desenvolupament econ˛mic 
Barris:
Can Nadal Can Bertrand Can Llobera
Can Maginàs Falguera Roses-Castellbell
Can Calders La Salut Les Grases
Mas Lluí Zones industrials
Estat: 108 actuacions:

IndefinitEn previsióEn planificacióEn execucióAssolitAturat