Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/09/2023 01:28:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Cessió de la titularitat de l'autorització de venda en el Mercat de marxants

És la sol·licitud per fer un canvi de titularitat de parada al Mercat de marxants.

Segons la Llei 18/2017, de l’1 d’agost , de comerç, serveis i fires, les parades són transmissibles de manera directe només en favor d’un familiar de fins a segon grau. En cas de no complir aquest requisit s’iniciarà un procés mitjançant concurs de concurrència competitiva.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

  • Qualsevol tipus de persona jurídica.
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
  • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de una parada en el Mercat de marxants.

Documentació que cal

De la persona titular de la parada:

De la persona a qui es cedeix la titularitat de la parada:

En el cas d'oposició a la consulta de dades s'hauran de presentar els documents justificatius relatius al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Preus

Es liquidarà la taxa derivada de l’ordenança fiscal número 12

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentCessió titularitat de l'autorització de venda en el Mercat de marxantsAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Salta a la part superior