Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 20:30:13

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Organització i recursos humans
Organigrama, llocs de treball i retribucions

Llistat de compatibilitats atorgades i vigents

Joan Pere López Pulido

 • Lloc de treball ocupat: Director del Servei d'Assessoria Jurídica
 • Departament: Assessoria Jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitats privades i públiques i docència
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 24 de febrer de 2009

José Manuel Pacheco Alfonso

 • Lloc de treball ocupat: Inspector d'obres i serveis
 • Departament: Departament d'urbanisme
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 26 d'abril de 2011

Félix López Fernández

 • Lloc de treball ocupat: Gestor Administratiu Àrea de Territori
 • Departament: Unitat de Gestió i Tramitació Àrea Territori
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte propi consistent en la supervisió i certificació de l’estat de vivendes particulars, restant aquesta activitat subjecte al dret privat i en cap cas al dret administratiu i com a segona activitat realitzar assessorament en la gestió i administració de finques tant a particulars com a professionals del sector. Les finques afectades per aquesta segona activitat en cap cas restaran dintre del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 29 de novembre de 2012

Pedro Javier del Valle Encinas

 • Lloc de treball ocupat: Oficial 1a electricista
 • Departament: Equip d'intervenció en equipaments
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada per compte aliena
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 29 de setembre de 2015

Sergio Garcia Casarrubios

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer tècnic industrial
 • Departament: Unitat Medi Ambient i Gestió d'Emergències
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi consistent en la redacció i direcció de projectes d’activitats, projectes d’obres, projectes d’instal·lacions i redacció de plans d’autoprotecció d’activitats, sempre que aquests estiguin referits a activitats, obres i instal·lacions fora del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 26 de maig de 2016

David Zapata Lozano

 • Lloc de treball ocupat: Oficial 1a paleta
 • Departament: Equip d'intervenció en equipaments
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi de l'activitat professional de fuster, sempre que aquesta activitat estigui referida a obres i instal·lacions que no es relacionin directament amb les activitats que desenvolupi l’Ajuntament de Sant Feliu.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 28 de febrer de 2017

Cristian Nuñez Vicente

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer tècnic industrial
 • Departament: Unitat Medi Ambient i Gestió d'Emergències
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi de l’activitat professional d'enginyer tècnic, sempre que aquesta activitat estigui referida projectes fora el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, i que no tinguin relació amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 22 de març de 2018

Josep Antoni Montes Prieto

 • Lloc de treball ocupat: Sergent
 • Departament: Seguretat Ciutadana
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte aliena per treballar com a docent/formador en centres i acadèmies formatives, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 27 de febrer de 2020

Mario Alguacil Sanz

 • Lloc de treball ocupat: Director de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
 • Departament: Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi i/o aliè de l’activitat professional d’assessor tècnic, formador i/o consultor, en l'àmbit de l'empresa privada, en matèria de Societat Digital així com per exercir funcions docents com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 22 de desembre de 2020

Roger Cots Valverde

 • Lloc de treball ocupat: Vicesecretari
 • Departament: Secretaria
 • Breu detall de l'activitat: Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, fora de la jornada de treball.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 25 de febrer de 2021

Natàlia Martínez Crespo

 • Lloc de treball ocupat: Tècnica jurista
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat privada com a membre del Consell d’Administració de l’empresa CAESMAR, S.A.
 • Vinculació: Consell d'Administració
 • Data de la resolució: 29 de juliol de 2021

Óscar Sanz Martínez

 • Lloc de treball ocupat: Lletrat
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi i/o aliè d’una segona activitat en l’àmbit privat com a advocat.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 31 de març de 2021

Eva Gloria Pecero Sánchez

 • Lloc de treball ocupat: Administrativa
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi relativa a la concessió demanial de Domini Maritimoterrestre per a l’explotació dels serveis de temporada dels municipis de Malgrat de Mar i Calella.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 28 d'abril de 2022

Maria Ascensión Moro Cordero

 • Lloc de treball ocupat: Cap del Departament de Govern Obert 
 • Departament: Govern Obert
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte propi i/o aliena, per portar a terme tasques d'assessorament tècnic, formació i/o consultoria en matèria de transformació digital, govern obert i bon govern, així com per portar a terme funcions docents com a professora universitària col·laboradora en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 30 de juny de 2022

Felix Vigil Garcia

 • Lloc de treball ocupat: Arquitecte superior
 • Departament: Programa de Soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat
 • Breu detall de l'activitat: Activitat per compte aliè, en l'àmbit privat, per portar a terme tasques de Project Manager en projectes d'edificació.
 • Vinculació: Compte aliena
 • Data de la resolució: 30 de juny de 2022

Mario Juan Plana Farre

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer/a Tècnic Contractació
 • Departament: Oficina de Contractació, Compres i Gestió patrimonial
 • Breu detall de l'activitat: Activitat, per compte propi, per portar a terme tasques d’Enginyer tècnic industrial.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 28 de juliol 2022

Marc Campoy Sánchez

 • Lloc de treball ocupat: Arquitecte superior
 • Departament: Programa de Soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat per compte propi, per portar a terme tasques d’arquitecte.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 27 d'octubre de 2022

Eulalia Batalle Escabia

 • Lloc de treball ocupat: Inspector/a d’obres i serveis
 • Departament: Urbanisme
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat per compte propi, per portar a terme tasques d’arquitecte.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 27 d'octubre de 2022

Glòria Gutiérrez Delgado

 • Lloc de treball ocupat: Lletrada
 • Departament: Assessoria jurídica
 • Breu detall de l'activitat: A.ctivitat en l’àmbit privat per compte propi, per portar a terme tasques d’Advocada i assessorament en l’àmbit jurídic
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 22 de desembre de 2022

Montserrat Díaz Galindo

 • Lloc de treball ocupat: Cap de la Unitat de Medi Ambient i gestió d'emergències
 • Departament: Manteniment i Medi Ambient
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat com a formadora, consultora i professora d'estudis reglats.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 23 de febrer de 2023

Josep Anton Mula Forné

 • Lloc de treball ocupat: Professor de l'Escola de Música
 • Departament: Educació
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l'àmbit públic per portar a terme tasques de professor de música en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, fora de la jornada de treball
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 30 de març de 2023

Daniel Sánchez Ramos

 • Lloc de treball ocupat: Caporal
 • Departament: Seguretat ciutadana
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l'àmbit privat, per compte propi i/o aliè per portar a terme tasques de formador per a la preparació de proves d’accés a l’administració dins els cossos policials.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 25 de maig de 2023

David Salvador Ibarz

 • Lloc de treball ocupat: Dinamitzador de xarxes
 • Departament: 
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l'àmbit privat, per compte propi i/o aliè per portar a terme tasques com a periodista i dinamitzador digital.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 30 de novembre de 2023

Concepcion Carmen Estevez Checa

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a auxiliar de comunicació
 • Departament: Conmunicació
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat, per compte propi, per portar a terme tasques de Coordinadora de tallers de conversa en anglès.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 25 de gener de 2024

Xavier Asenjo Carulla

 • Lloc de treball ocupat: Enginyer tècnic. 
 • Departament: Programa Marc de Recerca i Innovació Horizon 2020
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat, per compte propi, per portar a terme tasques d’enginyer/a.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 21 de març de 2024

Sonia Aymerich Lozano

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a superior de Contractació.
 • Departament: Compres i Patrimoni
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat, per compte propi, per portar a terme tasques d’advocada.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 21 de març de 2024

Gloria Gutierrez Delgado

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a jurídic 
 • Departament: 
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat, per compte propi, per portar a terme tasques d’advocat/da i assessorament a tercers.
 • Vinculació: Compte propi
 • Data de la resolució: 21 de març de 2024

Anna Maria de la Fragua Cobo

 • Lloc de treball ocupat: Tècnic/a mitjà d’Administració digital
 • Departament: 
 • Breu detall de l'activitat: Activitat en l’àmbit privat, per compte propi, i/o aliè, per portar a terme tasques d'assessorament tècnic, formació i/o consultoria en matèria de gestió documental i arxivística, així com per portar a terme funcions com a professora universitària associada en règim de dedicació a temps parcial.
 • Vinculació: Compte propi o compte aliena
 • Data de la resolució: 21 de març de 2024
Salta a la part superior