Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/07/2024 17:24:12

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Suport a la tramitació electrònica
Identitat digital (idCat)

Identitat digital (idCat)

Què és l'idCAT?

 • L'idCAT és un identificador digital reconegut X.509 emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes.
 • Avui en dia les administracions públiques estan posant tràmits telemàtics a l'abast dels ciutadans els quals necessiten les garanties jurídiques i tècniques que es recullen a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • En aquest marc, l'idCAT facilita les relacions entre els ciutadans i ciutadanes i les administracions catalanes permetent un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existents a la societat de la informació.
 • L'idCAT està adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a totes aquelles persones que necessitin fer tràmits amb les administracions públiques catalanes.

Com sol·licitar l'idCAT certificat

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen les administracions públiques.

Com podeu obtenir un certificat digital?

La tramitació per obtenir un certificat digital s'ha de fer presencialment, per la qual cosa cal adreçar-se amb el DNI a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on es farà la tramitació corresponent. Després, la persona interessada, pot descarregar-se el certificat digital a qualsevol ordinador personal, accedint al web www.idcat.cat i anant directament al pas 3 (instal·lació de programari).

També es pot fer una sol·licitud prèvia, anant al pas 1 (procés de sol·licitud) del mateix web www.idcat.cat, per tal de que quan aneu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ja tinguem les vostres dades i la tramitació sigui més ràpida. Si ho feu així només podreu instal·lar el certificat idCat en l'ordinador personal des del qual heu fet la sol·licitud. Des del moment en que es fa la sol·licitud hi ha 90 dies per presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per fer la validació.

En qualsevol dels dos casos, una vegada s'hagi finalitzat el procés de tramitació i instal·lació, es pot exportar a qualsevol suport (disquet, CD, targeta de memòria, etc.) així com replicar-lo a tants ordinadors com es vulgui.

L'ús del certificat digital garanteix:

 • La identificació de l'emissor. Només pot haver-lo enviat la persona que el signa.
 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
 • La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica té el mateix valor legal que la firma gràfica, amb la qual cosa els compromisos no poden ser rebutjats.
 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estar manipulada.

Per a què serveix?

El certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se eficaçment en línia.
 • Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.
 • Assegurar que la seva identitat no és suplantada.
 • Protegir la informació tramesa.
 • Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

Avantatges del certificat digital:

La certificació digital permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Per aquest motiu les persones que disposen d'aquesta "identificació digital" poden, per exemple:

 • Signar digitalment
 • Xifrar els seus missatges
 • Identificar-se davant d'accessos restringits
 • Accedir a dades de caràcter personal
 • Realitzar consultes i gestions en línia

Usos del Certificat de Ciutadà i Ciutadana (idCAT)

Com funciona?

La infraestructura de claus públiques (PKI) és el sistema que, avui en dia, garanteix la màxima seguretat per validar la identitat de les persones en la realització de tràmits electrònics.

Consisteix en un sistema de dues claus complementàries, és a dir, que allò que xifra una d'elles només ho pot desxifrar l'altra.

 • La clau privada és secreta i només la posseeix l'usuari. Amb aquesta clau pot signar tots els missatges o transaccions que vulgui. En aquest cas, el suport de clau privada és una targeta xip.
 • La clau pública està a disposició de qualsevol usuari. Permet reconèixer la signatura digital a les transaccions electròniques segures

La firma digital fa ús, alhora, de funcions hash. Quan s'aplica una funció hash a un missatge s'obté una empremta digital. Amb la clau privada es xifra aquesta empremta donant com a resultat el missatge signat.

Validesa legal

 • Segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".
 • A més a més, la validesa i el reconeixement d'un certificat dependrà en gran mesura de la credibilitat de l'entitat emissora. Per exemple, l'Agència Catalana de Certificació, prestadora de serveis de certificació a les administracions catalanes, garanteix la validesa dels seus certificats.

Com podeu confiar en el certificat digital d'un altre usuari?

Per confiar amb tota seguretat en un certificat digital, haureu de fer dues comprovacions:

 • 1. Assegurar-vos que el certificat digital no ha caducat. Aquesta comprovació l'hauran de fer automàticament els programes que gestionin el certificat.
 • 2. Verificar que el certificat digital no hagi estat revocat. Per això, cal accedir a les llistes de revocació de la jerarquia de certificació publicada a la pàgina web de l'entitat de certificació i comprovar si hi és o no.

Revocació i suspensió

 • Revocació i suspensió són dues possibilitats de deixar sense validesa un certificat abans de la seva data de caducitat.
 • La revocació és un estat definitiu del certificat, un certificat en suspens, en canvi, pot recuperar la seva validesa.
 • La revocació o la suspensió d'un certificat es pot sol·licitar en qualsevol moment, especialment quan el titular tingui dubtes respecte de la confidencialitat de la seva clau privada (per exemple, en cas de pèrdua de la targeta xip).
 • Des del moment de la revocació, qualsevol signatura digital associada amb aquest certificat no tindrà validesa.
 • La data efectiva de la revocació es farà constar juntament amb el número de sèrie del certificat en un document signat i publicat per l'Autoritat de Certificació.

Com podeu saber si un certificat ha estat revocat?

Les entitats de certificació tenen l'obligació de fer públic el llistat de certificacions revocades, per tal que els usuaris i les aplicacions informàtiques puguin verificar-ne la validesa. Aquestes llistes, renovades periòdicament, s'acostumen a facilitar a les webs de les entitats.

Salta a la part superior