Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 14:30:01

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tràmitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tràmitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges que es posin a disposició de la Borsa municipal de lloguer

La finalitat d’aquestes subvencions és impulsar la rehabilitació d’habitatges ubicats a Sant Feliu de Llobregat, i que aquests s’incorporin a la Borsa Municipal de Lloguer, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge en consonància amb els objectius del Pla Local de l’habitatge 2017-2022

Nota important

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans electrònics executant el tràmit que l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades a la seu electrònica, d’acord amb el que es preveu als articles 1.c), 6.1.a) i 2, 15.1.g), 18, 20 i Disposició Transitòria Segona de l’Ordenança municipal d’Administració electrònica, en relació amb els articles 9 i 10 del Reglament general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Com es fa?

Qui ho pot demanar?

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, a excepció de les entitats financeres o les seves instrumentals (grans tenidors), propietàries d’habitatges a Sant Feliu de Llobregat, que realitzin actuacions d’habitabilitat a l’interior de l’habitatge i que el posin a disposició de la Borsa Municipal de Lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge, mantenint-lo durant un període mínim de 5 anys.

El tipus d’actuacions objecte de subvencions correspon a actuacions d’habitabilitat a l’interior de l’habitatge, en les que s’inclou:

 • Obtenció d’habitabilitat
 • Adequació de les instal·lacions existents i millora de l’habitabilitat
 • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’interior de l’habitatge
 • Adaptació de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda

Quan es pot fer?

El període de presentació de les sol·licituds va des del 2 de maig fins al 31 d'octubre de 2019 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible

Documentació que cal

 1. En el moment de tramitar la sol·licitud:
  • Escriptura de la Propietat
  • Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com els honoraris tècnics previstos
 2. Acceptació de la subvenció:
  • Indicar el número d’expedient de sol·licitud de subvenció
  • Indicar el número de compte bancari on es farà efectiu el pagament de la subvenció
  • Indicar el número d’expedient de sol·licitud de llicència o comunicació d’obres corresponent
 3. Justificació de la subvenció:
  • Indicar el número d’expedient de sol·licitud de subvenció
  • Indicar la data de finalització de les obres
  • Factures i justificants de les transferències bancàries que acreditin el pagament de les obres i/o actuacions realitzades a les factures emeses. Tots els pagaments s’hauran de realitzar mitjançant transferència bancària.
  • Rebuts que acreditin el cobrament per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades amb les factures emeses

Requisits previs

Abans de fer la sol·licitud, les persones propietàries hauran de personar-se a l’Oficina Local d’Habitatge per tal d’obtenir la corresponent Nota d’encàrrec que acredita haver posat l’habitatge a disposició de la Borsa Municipal de Lloguer, on constarà el número d’identificació de l’expedient que atorga la Generalitat de Catalunya.

Aquesta convocatòria queda restringida a habitatges de nova incorporació a la Borsa Municipal de Lloguer, i que no hagin format part de la mateixa durant els darrers 5 anys.
 

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 40 dies des de la presentació de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu

La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Altra informació d'interès

L’import màxim de la subvenció serà de:

 • Fins a un 95% del cost total de l’actuació, amb un màxim de 5.000 € per habitatge en el cas que l’obra la realitzi una empresa d’economia social que acrediti la seva condició.
 • Fins a un 95% del cost total de l’actuació, amb un màxim de 4.000 € per habitatge en la resta de casos.

Totes les subvencions que es concedeixen en aplicació d’aquestes bases són compatibles amb altres ajuts per a les mateixes actuacions que convoquin altres administracions públiques. En cap cas l’ajut o ajuts acumulats per a la mateixa actuació pot superar el 95% del seu cost total.

L’import de la subvenció s’abonarà el 50% en el moment de la resolució de concessió de la subvenció i el 50% restant un cop aprovada la justificació que presenti el sol·licitant un cop finalitzades les obres de rehabilitació.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiSubvencions habitatges borsa de lloguerAmb autenticacióAmb signatura electrònica
Salta a la part superior