Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 22:55:09

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Annex A 

La guia diferencia entre quatre tipus d'eines:

 • Principals: han de constituir el nucli de l'activitat comunicativa en web social de l'ajuntament.
 • Auxiliars de publicació: el seu ús està destinat a publicar contingut, però no amb una voluntat finalista sinó com a mitjà d'allotjament de documentació en diversos formats als que després es farà referència a les eines principals. Això es podria realitzar sense necessitat d'utilitzar plataformes externes, però aquesta pràctica és convenient perquè augmenta la visibilitat dels continguts que es publiquen des de l'administració.
 • Auxiliars de gestió: han de servir per automatitzar alguns processos així com per fer ampliar les possibilitats d'ús d'alguna de les eines principals. Per a la recollida d'indicadors: S'inclouen a l'annex B.

En general, és convenient que la informació flueixi de la manera més àmplia possible entre les diverses eines, de tal manera que qualsevol publicació pugui obtenir la màxima difusió i cercant sempre sinèrgies entre eines. Tot plegat, no obstant això, apel·lant al sentit comú i sense arribar a situacions forçades. En aquest sentit, a la descripció de cada eina s'inclou un apartat de relació entre eines; s'ha de contemplar com a no exhaustiva i estar sempre oberts a un ús més ampli si es valora com a positiu per als objectius que s'estableixin en cada cas. Les eines es descriuen de manera individual en els apartats posteriors, però a continuació en mostrem un esquema general:

Eines

Principals

Generals

 • Blocs
 • Twitter
 • Pàgina Facebook
 • Pàgina Google +
 • YouTube
 • Flikr
 • Instagram
 • Pineterest
 • Linkedin

Canals institucionals del càrrec d'alcaldia

 • Bloc
 • Twitter
 • Pàgina Facebook
 • Pàgina Google +

Auxiliars

De publicació

 • Podomatic
 • Slideshare

De gestió

 • Hootsuite
 • Twitterfeed
 • Ifttt
 • Google Drive
 • Box

Cal destacar que gairebé totes les eines incloses en aquesta guia són plataformes externes on l'Ajuntament (al nivell que sigui) hi tindrà una presència a nivell d'usuari o de pàgina. L'excepció la protagonitza el cas dels blocs. Per a aquest tipus de publicacions la corporació posa en marxa un sistema únic de gestió de blocs fent servir la plataforma Wordpress.com en modalitat multi bloc. Per tant, tots els nous blocs hauran de ser creats dins el paraigües d'aquesta plataforma i utilitzaran com a adreça una part comuna a tots els blocs més l'esment al títol del bloc. Per exemple:

 • www.santfeliu.cat/blocs/alcalde
 • www.santfeliu.cat/blocs/educacio

La gestió de cada bloc, tot i estar dins una plataforma municipal comuna, és individual i independent de la resta de blocs de la xarxa. Pel que fa a la plantilla, haurà de respondre a una plantilla global corporativa amb algun element distintiu propi. Sempre caldrà que aparegui el logotip oficial de l'Ajuntament en un lloc prou visible i igual per a tots els blocs.

D'altra banda, es recomana la migració cap a la plataforma a blocs ja existents en altres espais externs.

Salta a la part superior