Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 23:04:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Resum amb informació sobre el procés de preinscripcions del curs 2024-2025.

28/02/2024
Lectures: 905
Resum amb informació sobre el procés de preinscripcions del curs 2024-2025.

Escoles públiques i concertades d'Educació Infantil, Primària i Secundària

Calendari:

Publicació de l'oferta inicial: 5 de març de 2024

Presentació de la sol·licitud de preinscripció:
2n cicle d'Educació Infantil i primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos
Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos

 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2024
 • Reclamacions: del 17 al 22 d'abril de 2024
 • Publicació llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril de 2024
 • Sorteig: 30 d'abril de 2024
 • Publicació llista ordenada: 2 de maig de 2024
 • Període d'ampliació de peticions: del 29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Publicació de la llista d' admesos: 10 de juny de 2024
 • Matrícula: del 18 al 26 de juny de 2024

Com fer la sol·licitud:

Totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de fer la preinscripció en paper.

Es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet.

Les famílies que no puguin fer el tràmit per elles soles, podran demanar cita prèvia al centre que demanen en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Cal accedir al web de preinscripció de la Generalitat: preinscripcio.gencat.cat

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica (SE): cal identicació digital: DNI electrònic, Cl@ve, idCat, T-CAT.
 • Suport informàtic (SI): sense identicació digital.

Un cop tramitada la sol·licitud, es rebrà un resguard de preinscripció per correu electrònic. Cal revisar que la documentació s'ha validat correctament i que no cal adjuntar-hi cap altra.

Novetat en aquest procés de preinscripcions (Número RALC obligatori):

Tots els infants que han estat matriculats en una llar d'infants o en una escola bressol a Catalunya a partir del curs 2021-2022 tenen assignat un codi identicador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC, que facilita la identicació de les dades.

Aquest codi es pot demanar a l'escola bressol, a la llar d'infants o es pot consultar al web preinscripció.gencat.cat, en l'apartat Consulta de l'identicador de l'alumne.

Si no es disposa d'aquest codi, s'ha de deixar en blanc aquest camp al formulari.

Documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció:

En tots els casos, cal haver escanejat o bé fotograat per ambdues cares tots els documents o les acreditacions, que s'annexen en el formulari telemàtic.

Sol·licitud electrònica (SE):

 • Si es disposa de RALC: no cal adjuntar cap documentació acreditativa. Sí caldrà adjuntar DNI o NIE quan no s'han pogut validar les dades.
 • Si no es disposa de RALC: cal adjuntar el certicat de naixement o el llibre de família, o resolució del Departament de Drets Socials en el cas d'acolliment familiar.

Sol·licitud electrònica amb passaport: cal adjuntar el certicat de naixement o passaport.

Sol·licitud amb suport informàtic (SI):

Cal adjuntar DNI, NIE, o passaport de la persona sol·licitant.

Cal adjuntar el certicat de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

Criteris de prioritat, barem i com justicar-los:

Criteris prioritaris:

 • Per tenir germans o germanes escolaritzats al centre: 50 punts.
  No cal justicar-ho. El propi centre ho valida.
 • Per proximitat del domicili habitual de l'alumne/a: 30 punts. Per proximitat al lloc de treball de la mare, pare, tutora o tutor legal: 20 punts.
  Les dades del padró es justiquen per consulta interadministrativa si la persona sol·licitant ha autoritzat la consulta.
  Si no s'han pogut obtenir les dades del padró, caldrà adjuntar volant de convivència de l'alumne/a amb la persona sol·licitant.
  Per justicar la proximitat al lloc de treball: contracte laboral o certicat d'empresa. En cas de treballadora o treballador autònom, s'ha de presentar el model 036 o 037 de l'Agència Tributària.
 • Per la renda anual de la unitat familiar (quan la mare, el pare, la tutora o tutor legal, siguin beneciaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania): 15 punts
  Per justicar que es percep la renda mínima garantida, es justica per consulta interadministrativa al Departament de Drets Socials.

Criteris complementaris:

 • Quan la mare, pare, tutora o tutor legal treballa al centre: 10 punts
  No cal justicar-ho. El propi centre ho valida.
 • Per formar part d'una família nombrosa: 10 punts
 • Per formar part d'una família monomarental o monoparental: 10 punts
  En el cas dels carnets de família nombrosa, monomarental o monoparental vigents, emesos per la Generalitat de Catalunya, es validarà aquesta informació mitjançant una consulta interadministrativa; si són d'un altre organisme, cal presentar el carnet de família nombrosa o el de família monomarental o monoparental en vigor.
 • Per haver nascut l'alumne/a per part múltiple (bessons): 10 punts
  S'acredita amb el llibre de família o el certicat electrònic de la inscripció de naixement.
 • Perquè l'alumne/a estigui en situació d'acolliment familiar: 10 punts
  S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
 • Quan l'alumne/a, pare, mare, tutor, tutora, germà o germana pateix discapacitat superior o igual al 33%: 15 punts
  Es validarà mitjançant una consulta interadministrativa; si és d'un altre organisme, cal aportar el certicat o la targeta acreditativa.
 • Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.
  S'acredita la condició de víctima de violència de gènere per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
  La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certicat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

L'OME (Oficina Municipal d'Escolarització) dona suport a les famílies per fer la tramitació on line de la sol·licitud de preinscripció.

Podeu sol·licitar cita prèvia amb l'OME: trucant al telèfon 93 685 80 02

Durant el període de preinscripcions, del 6 al 20 de març, de dilluns a divendres, d'11,30 a 13 h. Dimarts i dijous, de 16,30 h a 20,30 h (Presencial amb cita prèvia).

També per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb l'Oficina mitjançant correu electrònic: educacio@santfeliu.cat

Oficina Municipal d'Escolarització
Can Ricart (plaça Lluís Companys, 1)
www.santfeliu.cat/educacio

 

Comparteix
Salta a la part superior