Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/09/2020 13:11:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases i convocatòria del concurs ordinari de mèrits per a proveir el lloc de Vicesecretari/a adscrit a l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria d'entrada, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Bases i convocatòria del concurs ordinari de mèrits per a proveir el lloc de Vicesecretari/a adscrit a l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria d'entrada, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

 • Data de publicació al BOE:  17/06/19
 • Data de publicació al DOGC: 27/01/20

Data límit de presentació d'instàncies de participació: Tancat

Última actualització: 07/09/20  ACTA- Constitució tribunal i valoració mèrits 

Bases del procés de selecció d'una borsa de treball d'oficial primera paleta

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és l'establiment de les normes específiques que han de regir el procés selectiu de personal funcionari interí i laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i comprovacions de caràcter pràctic i entrevista, per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de primera de paleta, grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

 • Data de publicació al BOPB:  24/08/20
 • Data de publicació al DOGC: 13/08/20

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 22/09/20

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases del procés de selecció d'una plaça del règim laboral grup de classificació E lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça del règim laboral, grup de classificació E, lloc de treball d'auxiliar d'instal·lacions, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació, amb creació de borsa de treball.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria

 • Data de publicació al BOPB:  24/08/20
 • Data de publicació al DOGC: 13/08/20
 • Data de publicació al BOE: 10/09/20

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 09/10/20

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL Dinamització Agroecològica dins de l'area de territori, sostenibilitat i activitat econòmica

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL Dinamització Agroecològica dins de l'area de territori, sostenibilitat i activitat econòmica

És objecte d'aquestes bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a AODL de Dinamització agroecològica que desenvolupi les seves funcions dins del de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La contractació s'emmarca en la convocatòria 2020 de la Generalitat de Catalunya d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, en la qual es sol·licitarà prorroga de la subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  25/09/20
 • Data de publicació al DOGC: 28/09/20

Presentació d'instàncies de participació: Del 29/09/20 al 13/10/20

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a AODL d'Impuls de la Transformació industrial I nous models empresarials més eficients i sostenibles

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL d'Impuls de la Transformació Industrial i nous models empresarials més eficients i sostenibles dins del servei d'ocupació, promoció econòmica i comerç amb creació de borsa.

La contractació s'emmarca en la convocatòria 2020 de la Generalitat de Catalunya d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, en la qual es sol·licitarà prorroga de la subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  22/09/20
 • Data de publicació al DOGC: 28/09/20

Dates presentació d'instàncies de participació: del 29/09/20 al 13/10/20

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
1234
SegüentAvanç ràpidDarrera