Soterrament

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/10/2021 06:38:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Soterrament
La transformació de la ciutat

FAQ's - Preguntes freqüents sobre el soterrament

Índex d'accés ràpid a les preguntes:

Sobre el projecte constructiu:

Sobre la relació de béns afectats:

Sobre les obres de soterrament:

Sobre la mobilitat:

Sobre la urbanització de la superfície:

Sobre el projecte constructiu

Perquè cal soterrar les vies?

 • Una de les principals raons és l'elevada perillositat que comporta el creuament del pas a nivell, com ho demostren els nombrosos accidents mortals que s'han produït a Sant Feliu al llarg de la història. Unes 10.000 persones travessen a peu el pas a nivell cada dia.
 • El soterrament permetrà també la millora de les freqüències de les línies R1 i R4 de Rodalies de Barcelona des de L’Hospitalet de Llobregat i fins a Sant Vicenç d e Calders. El pas a nivell està tancat actualment 50 minuts de cada hora.
 • Amb el soterrament, es millorarà la mobilitat de les persones i els vehicles, afavorint la cohesió social de la ciutat.
 • També permetrà la reducció de la contaminació acústica i ambiental. Actualment circulen cada dia uns 150 trens per la línia ferroviària que travessa la ciutat.
 • Millorarà el servei d’autobusos urbans i interurbans, que podran fer recorreguts més curts i eficients, ja que ara es veuen forçats a evitar el pas a nivell.

Què inclou el projecte?

El projecte constructiu preveu el soterrament de les vies del ferrocarril en tot el casc urbà de la ciutat. Els detalls concrets es poden consultar en el recull del projecte constructiu, a través del següent enllaç.

Quina part de les vies quedarà coberta?

Les vies quedaran totalment cobertes al llarg del quilòmetre i mig de longitud que fa el casc urbà de Sant Feliu, entre la riera de Pahissa i carretera de la Sànson. Es generaran 40.000m2 de sòl públic, que actualment són propietat d’ADIF.

Qui pagarà les obres de soterrament de les vies?

Les obres, que tindran un cost aproximat de 130 milions d’euros, seran finançades íntegrament per ADIF, entitat pública que depèn de l’Estat.

Les obres realitzades per ADIF inclouen la urbanització de la superfície?

No. El pressupost d’ADIF preveu exclusivament les obres de soterrament i la construcció de la nova estació. Les obres d’urbanització es promouran des de l’Ajuntament de Sant Feliu i serà la ciutadania qui decidirà com es configura el nou espai.

Es podrà conservar l'edifici de l'estació actual?

No. El projecte de soterrament és incompatible tècnicament amb el manteniment de l’edifici existent. Mantenir l’edifici suposaria suspendre l’inici d’obres previst per l’any 2019 i realitzar un nou projecte constructiu sense data fixada ni garantida per l’inici dels treballs.

Quan s'aprovarà el projecte de soterrament?

A finals d'abril de 2018 s’ha aprovat inicialment el projecte bàsic. A l'octubre de 2018 es preveu l'aprovació definitiva del projecte constructiu.

És ADIF l'entitat competent per realitzar el projecte de soterrament de les vies?

Sí. ADIF és l’entitat pública que depèn directament del Ministeri de Foment i que té les competències per realitzar els treballs. Tècnicament, ADIF acumula una gran experìencia en la realització d’aquest tipus de projectes.

Sobre la relació de béns afectats

Quines afectacions produïran les obres de soterrament de les vies?

Les obres d’ADIF de soterrament no comportoran afectacions en béns de manera generalitzada. Molt poques parcel·les tindran afectacions. Aquestes, es preveuen en tres nivells diferents diferenciats:

 • ocupacions temporals durant les obres
 • servituds de pas
 • expropiacions

De forma resumida, com es reparteixen aquestes afectacions?

Segons el projecte elaborat per ADIF, al terme municipal de Sant Feliu es preveuen 28 afectacions de béns. D’aquestes, 19 afectacions corresponen a espais de titularitat pública (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i ADIF). Les 9 afectacions restants corresponen a parcel·les de titularitat privada.

Com puc saber quines són les 9 parcel·les de titularitat privada afectades?

El 26 de maig de 2018, es va publicar un anunci d’ADIF al BOE (Boletín Oficial del Estado) on constava la relació de béns afectats: https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/26/pdfs/BOE-B-2018-29241.pdf

Segons aquesta publicació, les 9 afectacions de parcel·les de titularitat privada corresponen a 5 empreses i 3 particulars. Existeix un particular amb dues parcel·les afectades.

Les 9 afectacions de parcel·les de titularitat privada tenen a veure amb edificis d’habitatges de titularitat privada?

No. Segons el projecte elaborat per ADIF, les afectacions es distribuiran en:

 • 2 afectacions en espais amb ús rural
 • 5 afectacions en espais amb ús industrial
 • 1 afectació en un espai amb ús comercial
 • 1 afectació d’ocupació temporal d’un espai exterior privat.

Aquesta última afectació està sent revisada per part d’ADIF ja que l’espai que apareix en projecte ha sofert una transformació recentment.

El meu edifici està afectat per les obres del soterrament?

No. El projecte de soterrament de les vies no comporta cap afectació directa en edificis privats.

Es preveuen exclusivament 7 afectacions en parcel·les no rurals de titularitat privada a la ciutat de Sant Feliu. En aquests 7 casos no s’afecten grans construccions, sinó límits de finques per tal de donar compliment a la normativa legal vigent per a aquest tipus d’obres.

Quines són les referències cadastrals de les 7 úniques parcel·les no rurals afectades?

L’anunci d’ADIF publicat al BOE el 26 de maig de 2018 enumera les 7 parcel·les no rurals afectades per les obres. Les parts involucrades disposen de 15 dies hàbils (a partir de la data de publicació) per presentar al·legacions a ADIF a través del canal previst en el propi BOE. Les referències cadastrals de les parcel·les afectades són les següents:

 • 9927940DF1892H0001WG
 • 9825901DF1892F0001PB
 • 9825902DF1892F0001LB
 • 9825903DF1892F0001TB
 • 9825904DF1892F0001FW
 • 9923718DF1892D0001KW
 • 0613202DF2801D0001YU

Què és una ocupació temporal?

Les ocupacions temporals són aquelles franges de terreny que resulten estrictament necessàries ocupar per dur a terme de forma correcta l’execució de les obres. Aquestes afectacions són temporals i generalment coincideixen amb el període de duració de les obres.

Què és una servitud de pas?

Les servituds de pas són aquelles franges de terreny sobre les que és imprescindible imposar unes condicions per tal de limitar certes accions sobre l’immoble per part del propietari del mateix.

Sobre les obres de soterrament

Quan començaran les obres?

El segon semestre de 2019, segons el Ministeri de Foment.

Qui les durà a terme?

La redacció del projecte i l'execució de les obres són responsabilitat d'ADIF.

Quina duració tindran?

Quatre anys, aproximadament.

Com es faran les obres?

Es preveuen dos sistemes constructius: des de l’estació (direcció Molins de Rei) es farà mitjançant un túnel en mina (sistema belga) on s’avançarà un metre i mig cada dia; des de l’estació (direcció Sant Joan Despí), s’utilitzarà un sistema de pantalles. Tots els sistemes constructius a utilitzar compleixen els requisits i normatives aplicables en matèria de seguretat.

Les del soterrament són les úniques obres que es faran?

No. Una vegada soterrades les vies serà necessari urbanitzar els terrenys que quedaran alliberats, aproximadament 110.000 m2.

La ciutadania podrà fer seguiment de l’evolució de les obres?

Sí. El projecte de soterrament i el projecte d’urbanització del nou espai públic seran objecte d’informació contínua. El projecte constructiu desenvolupat durant l’any 2010 actualment es pot consultar en el següent enllaç: www.santfeliu.cat/soterrament.

Existirà un punt d’informació ciutadana per resoldre dubtes i queixes?

Sí. S’habilitarà un espai a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) on la ciutadania podrà consultar els projectes i resoldre qualsevol dubte sorgit en relació a les obres.

Sobre la mobilitat

Durant les obres es veurà afectada la mobilitat de la ciutat?

Sí. El trànsit de vehicles i la circulació de vianants es veuran alterats durant el transcurs de les obres. Durant la fase d’obres s’habilitaran passos provisionals que garanteixin la comunicació entre els dos costats de les vies tant per a vianants com per a vehicles. L’objectiu és reduir al màxim possible les molèsties produïdes per les obres.

El servei de Rodalies de Renfe es veurà interromput?

No. Les obres de soterrament preveuen la construcció d’un estació accessible temporal i unes vies provisionals. Això permetrà l’execució de les obres i el trànsit de trens de forma simultània.

Serà necessari fer un desviament provisional de les vies per poder-la soterrar?

Sí. Des del carrer de Santiago Rusiñol fins al carrer del Comte Vilardaga es crearà un desviament de les vies a la banda muntanya per poder realitzar les obres sense interrompre el servei de rodalies.

On estarà ubicada l’estació provisional durant les obres?

Estarà a l’alçada del carrer de la Constitució, cruïlla amb Comte Vilardaga, a tocar de l’actual pas a nivell.

On estarà ubicada la nova estació definitiva?

La nova estació definitiva serà soterrada i la seva ubicació aproximada es trobarà propera a la plaça de l’Estació actual.

Es podrà passar pel pas a nivell durant les obres?

No. Durant les obres, el pas a nivell es convertirà en l’accés a l’estació provisional. Això farà impossible el seu creuament.

Durant les obres, serà accessible l’estació provisional?

Si. L’estació provisional estarà dotada de rampes, escales i ascensors que compleixin els requisits normatius en matèria d’accessibilitat.

Degut a les obres, es tallarà el trànsit carrer Laureà Miró a l’alçada del carrer Jacint Verdaguer?

No. Es preveuen diverses actuacions en aquest punt durant diferents fases de les obres. Tot i això, sempre es mantindrà obert, com a mínim, un carril per cada sentit.

Sobre la urbanització de la superfície

Com es preveu que sigui la superfície a urbanitzar quan finalitzin les obres?

Es decidirà en un procés participatiu que acabarà en un concurs obert d’idees, i la proposta seleccionada serà escollida per part de la ciutadania.

Quin calendari es preveu per a les obres d’urbanització?

L’estratègia i l’inici de les obres d’urbanització està en estudi. L’objectiu és reduir al màxim possible la durada de les obres, però no serà inferior a dos anys.

Arribarà el tramvia al centre de la ciutat?

Sí. S’està treballant per a que el tramvia allargui el seu traçat fins a la carretera de la Sànson, amb la previsió de dues parades noves al casc urbà que milloraran la connexió entre barris i amb Barcelona.

On es preveu que s’ubiquin les noves parades del tramvia?

Una coincidirà amb l’estació de tren per permetre el transbordament amb d’altres transports públics. L’altra se situarà entre els barris de La Salut i Can Llobera.

Quan es podrà participar en el debat sobre aquest nou espai públic?

El procés de participació començarà al setembre de 2018. S’obriran diferents espais de debat i reflexió on es recolliran aportacions ciutadanes a incorporar en el disseny de l’espai.

Com puc participar-hi?

Subscrivint-te en aquest butlletí rebràs informació de primera mà i podràs participar de manera directa.Si necessites suport et pots adreçar a l’OAC. Trobaràs més informació a www.santfeliu.cat/soterrament.

Quins seran els principals eixos de debat sobre el nou espai públic?

Els principals eixos de debat giraran entorn la qualitat de l’espai, la mobilitat, l’habitatge, els equipaments i les zones verdes.

Salta a la part superior