Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 10:45:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 1 Un Sant Feliu que garanteix els drets de la ciutadania

OE.1.1  OE.1.1 Garantir el dret a l'habitatge

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Fi de la pobresa Igualtat de génere  Reducció de les desigualtats Ciutats i comunitats sostenibles  Pau, justícia i institucions sòlides

Donant resposta a les situacions d’emergència habitacional, incrementant el parc d’habitatges de lloguer social i assequible, consolidant l’Oficina Local d’Habitatge i impulsant nous models d’accés a l’habitatge.

Afectat pel covid-19  OO.1.1.1 Donar resposta de forma efectiva a les situacions d’emergència habitacional, agreujades per la crisi del coronavirus.

 • 1.1.1.1 Creació d’un protocol d’actuació davant les urgències d’habitatge, reforçant la coordinació entre els diferents agents implicats.
 • 1.1.1.2 Establiment de mecanismes de seguiment i acompanyament davant les situacions d’urgència, facilitant el reallotjament de persones o unitats familiars en risc d’exclusió social.

Afectat pel covid-19  OO.1.1.2 Incrementar el parc d’habitatges de lloguer social i assequible, per fer front a la crisi habitacional agreujada per la Covid-19.

 • 1.1.2.1 Construcció i posada en funcionament de l’edifici de 90 habitatges per a gent gran amb serveis comunitaris a Mas Lluí.
 • 1.1.2.2 Impuls d’actuacions per recuperar l’edifici del carrer de General Manso, actualment en mans de la SAREB.
 • 1.1.2.3 Elaboració de protocols municipals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el protocol sancionador i/o de recàrrec a l’IBI corresponent amb l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitatge buit.
 • 1.1.2.4 Adquisició i reforma d’habitatges per incrementar el parc d’habitatge públic.

OO.1.1.3 Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge com a punt d’interlocució únic per a la ciutadania en matèria d’habitatge.

 • 1.1.3.1 Revisió, millora i ampliació dels serveis d’atenció i assessorament a la ciutadania.
 • 1.1.3.2 Garantia d’ajuts econòmics per a totes les persones propietàries que posin el seu pis a la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge.

OO.1.1.4 Impulsar nous models d’accés a l’habitatge en cooperació amb la ciutadania.

 • 1.1.4.1 Estudi de viabilitat per definir possibles promocions amb nous models d’accés a l’habitatge, com l’habitatge cooperatiu.
 • 1.1.4.2 Cessió d’ús d’espai municipal per habitatge cooperatiu en coordinació amb les entitats d’habitatge cooperatiu establertes a Catalunya.

OE.1.2 Garantir els drets, necessitats i accés als serveis públics de les persones en condicions d’igualtat, implementant, entre d’altres, una renda municipal

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Fi de la pobresa Fam zero  Educació de qualitat Reducció de les desigualtats Producció i consum responsables Pau, justícia i institucions sòlides

Garantint l’alimentació de totes les persones i facilitant l’accés a serveis i equipaments públics en condicions d’igualtat.

Afectat pel covid-19  OO.1.2.1 Facilitar l’alimentació de totes les persones.

 • 1.2.1.1 Impuls i revisió de convenis amb entitats per millorar l’accés a alimentació fresca per a persones vulnerables, a productes d’higiene de primera necessitat i a productes específics per a la petita infància.
 • 1.2.1.2 Desenvolupament d’un projecte social d’alimentació, des d’una perspectiva integral.

OO. 1.2.2 Canvi de paradigma cap a una millora de l’atenció social, per tal de fomentar l’autonomia personal i el treball comunitari.

 • 1.2.2.1 Orientar els Serveis Socials cap a un model preventiu i transversal, que es basi en el treball comunitari i en el foment de l’empoderament dels usuaris i les usuàries.
 • 1.2.2.2 Garantir l’accés i l’atenció als serveis i equipaments públics en condicions d’igualtat.

OE 1.3  OE.1.3 Fomentar l’autonomia personal de la ciutadania d’acord amb les necessitats dels diferents col·lectius

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Fi de la pobresa  Igualtat de génere Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles Producció i consum responsables Pau, justícia i institucions sòlides

Garantint l’atenció digna a la gent gran i propiciant que les persones amb discapacitat o malalties de salut mental puguin gaudir d’una vida autònoma.

Afectat pel covid-19 OO.1.3.1 Garantir l’atenció a la gent gran i el seu envelliment actiu.

 • 1.3.1.1 Desenvolupament d’un programa comunitari per a la detecció de persones grans que viuen soles i es troben en situacions de vulnerabilitat o possible maltractament, treballant en xarxa amb tots els serveis adreçats a la gent gran.
 • 1.3.1.2 Suport a les activitats relacionades amb l’envelliment actiu, millorant els espais de trobada i empoderant el col·lectiu per fomentar la seva participació i la co-creació de propostes afavorint les relacions inter-generacionals.
 • 1.3.1.2 Iniciar un nou model de gestió pública del SAD.

OO.1.3.2 Propiciar que les persones amb discapacitat, incloent les persones amb trastorns de salut mental, puguin gaudir d’una vida autònoma.

 • 1.3.2.1 Creació d’un òrgan de coordinació i treball col·laboratiu per recollir propostes de millora adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat o malalties de salut mental.
 • 1.3.2.2 Adaptació dels contenidors de recollida de residus a demanda de les persones amb mobilitat reduïda.
 • 1.3.2.3 Desenvolupament d’un programa per facilitar l’accessibilitat dels comerços i serveis.
Salta a la part superior