Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/04/2024 07:03:53

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 5 Un Sant Feliu que impulsa el desenvolupament econòmic, social i solidari

OE. 5.1 OE. 5.1 Contribuir al desenvolupament econòmic local, millorant l'ocupabilitat i captant noves oportunitats econòmiques

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Treball decent i creixement econòmic   Reducció de les desigualtats   Pau, justícia i institucions sòlides   

Fomentant noves oportunitats de dinamització econòmica a la ciutat, i desenvolupant mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de la societat.

Afectat pel covid-19  OO 5.1.1 Fomentar noves oportunitats de dinamització econòmica a la ciutat i desenvolupar mesures a favor de l’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de la societat.

 • 5.1.1.1 Elaboració de l’estratègia de foment de l’activitat econòmica, que potenciï el treball en xarxa entre el comerç local i l’activitat industrial.
 • 5.1.1.2. Desplegament de l’Oficina d’Atenció Empresarial com a punt d’interlocució únic per a les empreses durant tot el seu cicle de vida i garantint la consolidació de la Finestreta Única Empresarial.
 • 5.1.1.3 Revisió de les ordenances per incloure criteris que fomentin l’activitat econòmica en el municipi.
 • 5.1.1.4 Revisió dels ajuts i mesures a empreses i establiments comercials de nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació i estabilitat de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat.
 • 5.1.1.5 Revisió contínua dels criteris en els Plans d’ocupació, per fomentar la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables al mercat laboral, en base a les necessitats detectades en cada moment.

OE. 5.2 OE. 5.2 Impulsar noves alternatives per al desenvolupament econòmic que promoguin el bé comú

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Educació de qualitat   Treball decent i creixement econòmic   Producció i consum responsables  Pau, justícia i institucions sòlides   

Promovent l’economia social i solidària com a alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics, i la responsabilitat social a la ciutat i consolidant l’ecosistema local d’innovació amb capacitat tant per a la captació com la retenció, impuls i connexió del coneixement.

Afectat pel covid-19  OO 5.2.1 Promoure l’economia social i solidària com a alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics i la responsabilitat social a la ciutat.

 • 5.2.1.1 Desenvolupament d’una estratègia de foment de l’economia social i solidària, amb especial èmfasi en la formació i la pedagogia, de manera cooperativa amb el teixit educatiu i el Centre CO-Innova.
 • 5.2.1.2 Suport i assessorament per a la creació de projectes cooperatius.
 • 5.2.1.3 Accions per potenciar la responsabilitat social i ambiental a la ciutat, amb la creació i difusió d’un catàleg de bones pràctiques en matèria de responsabilitat social corporativa.

Afectat pel covid-19 OO 5.2.2. Consolidar l’ecosistema local d’innovació amb capacitat tant per a la captació com per a la retenció, l’impuls i la connexió del coneixement.

 • 5.2.2.1 Accions per potenciar el servei Co-Innova com a laboratori local d’innovació social, oberta i ciutadana.
 • 5.2.2.2 Identificació i potenciament d’iniciatives d’alt valor afegit ubicades a la ciutat i amb potencial econòmic i d’internacionalització.
 • 5.2.2.3 Acceleració de projectes i prototips relacionats amb la innovació social i l’economia d’impacte, el talent i la creativitat (startups i cultures maker, code, STEAM)
Salta a la part superior