Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
08/05/2021 07:02:09

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Decrets d'Alcaldia

Decrets en virtut de l'aplicació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals, de l'Acord del Govern per al seguiment i l’impuls de l’Estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc de 25/02/2020 i del Reial Decret 463/2020 de 14 de març que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: 

 • Decret 857/2020: Suspensió de l'atenció presencial en tots els equipaments municipals, i establiment dels mecanismes necessaris per tal de donar resposta a situacions de vulnerabilitat social.
 • Decret 858/2020: Suspensió per 15 dies de l'execució dels següents contractes administratius: Complex Municipal de piscines, escola bressol Ginesta, diferents serveis dels centres educatius 0-3, i servei de cuina a les escoles bressol municipals. També es decreta el tancament dels equipaments on tenen lloc l'execució d'aquests contractes. 
 • Decret 912/2020: Constitució de la Comissió de Coordinació Operativa Municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que actuarà com a Comitè d'emergències, per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 al municipi de Sant Feliu de Llobregat. 
 • Decret 930/2020: L’Ajuntament adverteix de la prohibició de totes aquelles obres, instal·lacions i construccions que no puguin garantir les mesures sanitàries contra el coronavirus aprovades per les autoritats estatals, autonòmiques i de l’Organització Mundial de la Salut. El text també contempla la recomanació d’aturar tots els projectes constructius de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.
 • Decret 934/2020: Amb l’objectiu de fer front a l’impacte econòmic i social  del COVID-19 es prenen mesures econòmiques, fiscals, en matèria de contractació administrativa, en el desenvolupament ordinari dels òrgans col·legiats, en relació al dret d’accés a la informació pública, en la suspensió i interrupció dels procediments administratius.
 • Decret 1.017/2020: Suspensió de les obres privades com a conseqüència del Reial Decret 10/2020 en el context de la lluita contra el COVID-19
 • Decret 1.020/2020: Convalidació de les diferents Instruccions dictades per l'alcaldia-presidència per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).
 • Decret 1.054/2020: Esmenar els errors materials detectats en l'Annex I de la Instrucció 09/2020-COVID-19
 • Decret 1.055/2020: S'autoritza l'aparcament a la zona blava per part del conjunt de la ciutadania sense cap tipus de cost. El servei de retirada de vehicles de la via pública continuarà operant amb normalitat, i la Policia Local vetllarà perquè no existeixi una utilització d'aquestes zones d'aparcament regulat contrària a la finalitat d'aquesta mesura durant la seva vigència.
 • Decret 1.077/2020: Donar conformitat a l'ampliació de terminis de pagament aprovats, dels tributs delegats a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i modificació del calendari fiscal de la taxa d'entrada vehicles (guals).
 • Decret 1.120/2020: Aprovar com actuació administrativa automatitzada la signatura electrònica per part de la Secretaria General per a l'expedició de certificats d'empadronament.
 • Decret 1.126/2020: Aprovar la pròrroga de la vigència de la instrucció 02/2020-COVID-19, en què se suspèn l'execució dels contractes amb persones físiques o juridiques que explotin béns municipals amb objecte de bar o restauració, i el tancament de la zona de lleure de la Salut, inclòs l'espai de barbacoes.
 • Decret 1.135/2020: Es requereix la incorporació del personal voluntari i el material de l’Associació de Defensa Forestal al grup logístic de Sant Feliu de Llobregat, per fer front a les necessitats puntuals temporals emmarcades en la lluita contra l’epidèmia de COVID-19. Aquesta incorporació únicament tindrà validesa mentre duri l’estat d’alarma establert per la lluita i contenció del coronavirus.
 • Decret 1.169/2020: Aprovar la pròrroga del decret d'alcaldia número 858/2020 de 13 de març, que suspenia per 15 dies l'execució dels següents contractes administratius: Complex Municipal de piscines, escola bressol Ginesta, diferents serveis dels centres educatius 0-3, i servei de cuina a les escoles bressol municipals. També es prorroga el tancament dels equipaments on tenen lloc l'execució d'aquests contractes.
Salta a la part superior