Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
08/05/2021 05:56:00

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Instruccions d'Alcaldia

Instruccions i bans en virtut del Decret 2020/857, de data 13/03/2020, pel qual es resolen diferents actuacions per tal de contribuir a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2; el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19; i en aplicació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals.

 • Instrucció 01/2020-COVID-19: Se suspèn l'execució dels contractes amb les persones físiques o jurídiques que ocupin o explotin béns municipals amb objecte de bar o restauració, amb el tancament de l'activitat. També queda tancada la zona de lleure de la Salut, inclòs l'espai de barbacoes. S'ordena a la policia local a vetllar que es compleixi el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials; així com la suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts; així com la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades; així com la prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.
 • Instrucció 02/2020-COVID-19: Es limita la presència de persones en el mercat municipal a un terç de l'aforament de la seva capacitat. En el cas que es produeixi alguna dificultat, els i les paradistes es posaran en contacte amb la Policia Local.
 • Instrucció 03/2020-COVID-19: Amb efectes del dia 16/03/2020, amb una vigència fins al dia 28 de marc, susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment, se suspèn l'execució del contracte del servei de control d'estacionament regulat de vehicles en relació al control i la gestió de les zones de la via pública (zona blava), amb les diferents modalitats de rotació, amb la empresa concessionària SABA, en totes les zones del municipi en què es troba implantada la concessió.
 • Instrucció 04/2020-COVID-19: L'Ajuntament posa en marxa noves mesures per a contenir el coronavirus i protegir al màxim als treballadors i treballadores, garantint alhora el funcionament dels serveis necessaris per a la ciutadania.
 • Instrucció 05/2020-COVID-19: Se suspèn la realització i execució d'obres municipals.
 • Instrucció 06/2020-COVID-19: Mesures específiques per a l’ús dels horts lúdics municipals situats al carrer del Pla i al carrer de General Manso. En elles s'expliciten la possibilitat d'entrar a l'hort a recollir exclusivament els productes conreats, però no a treballar la terra ni a fer cap altra activitat associada; l'obligació d'entrar una única persona per hort, i romandre-hi el temps estrictament necessari; el compliment de les instruccions genèriques respecte a la distància de seguretat en cas de coincidir amb altres persones a l'entrada o sortida; i el deure de garantir la resta mesures d'higiene preventiva i autoprotecció sanitària.
 • Instrucció 07/2020-COVID-19: Queda sense efecte la Instrucció 06/2020-COVID-19, per la qual s'han adoptat mesures específiques pel que far a l’ús dels horts lúdics municipals situats al carrer El Pla i carrer Manso. No està permesa la mobilitat dels hortolans i hortolanes motivada en l’accés als horts.
 • Instrucció 08/2020-COVID-19: Se suspenen la celebració de l'Exposició Nacional de Roses i de la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat, activitats emmarcades en les Festes de Primavera 2020, que estaven programades entre els dies 8 i 10 de maig. Aquestes se sumen a la suspensió fa uns dies a nivell de Catalunya de la celebració de la Diada de Sant Jordi.
 • Instrucció 09/2020-COVID-19: Contractes subscrits amb l'Ajuntament de Sant Feliu que queden suspesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
 • Instrucció 10/2020-COVID-19: Informació dels actes administratius que s’adoptaran en relació a la suspensió de contractes.
 • Instrucció 11/2020-COVID-19: Manteniment del servei de gestió i dinamització del Casal de la Gent Gran, garantint el Servei de menjador social adequat a la situació actual, l'atenció telefònica a les persones usuàries, i establiment d'una bossa d'hores tant dels serveis de podologia i consergeria, com dels talleristes.
Salta a la part superior