Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 11:16:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Principis que guien l'Ajuntament

L'Ajuntament és un organisme públic al servei de la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, i la seva presència a les xarxes socials ha de tenir correspondència amb els principis i finalitats que té com a institució, així com en la legalitat vigent.

Els principis que el guien s'extreuen del punt 1 del Pla d'Actuació de Mandat 2012-2015, més específicament dels següents eixos estratègics definits en aquest document de planificació estratègica municipal:

 • Potenciar i aproximar la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
 • Dotar la ciutadania de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
 • Fer de l'Ajuntament una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal.
 • Incrementar la transparència i l'agilitat de l'Ajuntament.
 • Avançar en l'administració electrònica.

També s'inspiren en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local de Catalunya aprovat per l'Ajuntament mitjançant acord de Ple de data 20 de desembre de 2012, així com en diferents guies de xarxes socials aprovades per d'altres administracions públiques Generalitat de Catalunya, Govern basc, etc.).

 • Servei públic. Motivació principal de la corporació. La comunicació i Atenció a través de les xarxes socials ha de ser tan eficaç o més que altres vies bidireccionals, i a la vegada més eficient. Convé mostrar en tot moment la predisposició per escoltar la ciutadania en tot el que sigui possible, així com oferir solucions a les qüestions plantejades.
 • Obertura i transparència: cal mostrar tal com és l'organització, amb naturalitat.
 • Qualitat. S'han d'oferir serveis de qualitat a tota la ciutadania, seguint els protocols establerts o millorant-los.
 • Interdependència (coresponsabilitat): saber qui es representa i cap a qui, com i on ens relacionem. S'han de tenir en compte les normes de convivència i les normes d'ús pròpies de cada xarxa social.
 • Col·laboració (participació en accions ciutadanes): promoure i participar en espais de col·laboració és la clau per crear comunitats que aportin un valor a la Xarxa. Participar en accions ciutadanes com si fossin pròpies, a més de fomentar la participació de la resta de la ciutadania.
 • Compartir (coneixement obert): amb un nou enfocament de la propietat intel·lectual, que permeti crear les condicions necessàries perquè ciutadania, empreses i altres organitzacions generin riquesa amb les dades i els continguts elaborats per l'Administració.

El to amb què es conversa ha de ser sempre proper i cordial. La comunicació en les diferents xarxes socials on l'Ajuntament és present sempre és cap a la ciutadania. Per tant, s'ha d'intentar escoltar les persones i donar respostes adequades a les seves necessitats, perquè els usuaris d'aquests espais sentin que la presència de l'Ajuntament no és intrusiva i que es participa en la seva conversa d'igual a igual.

Quan s'és a les xarxes socials, s'ha de tenir present que s'entra en un terreny propi de la ciutadania. I aquí cada usuari té la seva opinió, que no sempre s'ha de compartir, però sí respectar. La presència de l'Ajuntament no té com a objectiu fer canviar aquestes opinions, ni imposar-ne d'altres, tan sols es pretén compartir, escoltar i conversar amb la ciutadania en el seu espai.

Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions personals i la línia editorial ha de coincidir amb la del lloc web oficial.

Com a criteri general, en la redacció de continguts a les xarxes socials, blocs i entorns web cal usar el to adequat a la institució pública que l'emet. Així mateix, la redacció ha de ser lingüísticament correcta, sense errors ortogràfics ni lèxics. S'han de revisar els textos que es volen publicar amb l'ajuda, si escau, de recursos lingüístics (diccionaris, manuals d'ortografia, llibres d'estil, etc.).

 

 

Salta a la part superior