Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 22:04:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Glossari

Terminologia bàsica de les xarxes socials. Extret de la Guia de la Generalitat de Catalunya

administració electrònica:
Sistema d’administració pública en què s’utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per a establir una comunicació bidireccional amb els administrats.

agregador:
Aplicació informàtica que permet subscriure’s a un o més canals de continguts i gestionar-ne la recepció i la visualització.

àlbum:
Conjunt de fotografies, generalment d’un mateix tema, que un usuari penja en una xarxa social per a compartir-les.

avatar:
Personatge virtual definit amb els trets individuals escollits per un usuari d’una xarxa social perquè el representi en aquesta xarxa.

bio:
Frase breu que un usuari del Twitter redacta a la part inicial del seu perfil per presentar-se.
NOTA: La forma bio és una forma abreujada de biografia.

bloc:
Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s’actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

comentari:
Text curt que un internauta escriu com a resposta a un apunt, publicació o comentari previ que ha llegit en alguna xarxa social o blog.

compte:
Informació d’una xarxa social a la qual un usuari accedeix mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya per gestionar-la de manera personalitzada.

configuració:
Adaptació d’una aplicació de programari o d’un component de maquinari als altres elements d’un sistema informàtic o a les necessitats d’un usuari.

contacte:
Usuari d’una xarxa social amb qui un altre usuari ha establert algun tipus de relació.
NOTA: Algunes xarxes socials han donat noms específics als seus contactes (al Facebook, per exemple, s’utilitza el terme amic).

correu electrònic:
Missatge que es transmet d’una bústia electrònica a una altra.
NOTA: El terme anglès e-mail es refereix en català tant a l’adreça electrònica com al correu electrònic.

difusió per web:
Difusió, per mitjà d’Internet, d’informació seleccionada prèviament per un servidor i distribuïda als internautes abonats a un canal web sense que l’hagin sol·licitada.

eina:
Utilitat o funció que facilita la realització d’una tasca o d’un conjunt.

esdeveniment:
Pàgina del Facebook creada per un amfitrió per a convidar els amics triats a un acte puntual.
NOTA: Un esdeveniment pot ser públic o restringit als usuaris que l’amfitrió triï.

etiqueta:
Conjunt de regles de convivència i de normes de conducta que han de seguir els usuaris d’Internet.

etiqueta:
Conjunt de caràcters encapçalats d’un símbol de coixinet, sobre el qual es pot fer clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes en un microblog.

etiqueta:
Identificador que permet vincular una imatge, vídeo, enllaç o marcador amb un concepte, usuari, lloc o categoria.
NOTA: Les etiquetes del Facebook permeten vincular una imatge, vídeo o enllaç amb un usuari, pàgina o lloc mentre que les d’altres xarxes socials o llocs web com Youtube, Flic-kr o Delicious permeten incloure una paraula clau en un vídeo, imatge o marcador per identificar-ne la temàtica o categoria.

Facebook:
Plataforma de xarxa social que permet als seus usuaris establir vincles per compartir informació, principalment a través de missatges, enllaços, vídeos o fotografies.

Flickr:
Plataforma de xarxa social que funciona com un repositori d’imatges i vídeos que permet als usuaris compartir continguts, emmagatzemar-los, ordenar-los i vendre’ls.

Linkedin:
Plataforma d’interacció de professionals que permet l’intercanvi d’experiències i l’ampliació de les col·laboracions i dels cercles de contactes.

nom d’usuari:
Conjunt de caràcters alfanumèrics que identifica un usuari i que, juntament amb la contrasenya, li permet de connectar-se a un sistema informàtic o un servei en línia.

pàgina:
Perfil que una empresa, organització o personatge públic crea al Facebook per a fer-se promoció, augmentar la seva popularitat o relacionar-se amb la ciutadania.
NOTA: L’objectiu d’una pàgina sol ser guanyar simpatitzants. A diferència d’un grup del Facebook, les pàgines es conceben com a entitat única i no tenen un llistat d’administradors públic.

pàgina web:
Document d’hipertext, generalment escrit en HTML, que es difon al web.
NOTA: En alguns casos ens referim a aquest concepte eludint el substantiu pàgina, que actua com a nucli, i el sintagma queda reduït a la forma web, que manté el gènere femení. Tenint en compte l’autoria d’una pàgina podem parlar de pàgines personals, pàgines corporatives i pàgines institucionals.

perfil:
Conjunt de dades personals i informacions diverses que un usuari introdueix en una xarxa social perquè altres usuaris el coneguin i hi puguin contactar.
NOTA: L’accessibilitat a aquesta informació depèn de la voluntat de cada usuari o de cada xarxa social en concret. El perfil del Facebook també inclou informació sobre l’activitat de l’usuari dins de la xarxa social.

perfil:
Llista de totes les piulades d’un usuari del Twitter ordenades cronològicament des de la més recent fins a la més antiga, a partir de la data d’alta.

plataforma:
Estructura de maquinari i de programari d’un sistema de telecomunicacions.

publicació:
Acció de difondre un contingut, ja sigui un apunt, comentari o enllaç, a través d’una xarxa social.

Retuït:
Reenviament d’una piulada publicada anteriorment per un altre usuari.
NOTA: El sinònim complementari retuït deriva del nom tuït, forma creada a partir deTwitter, que és el nom comercial de l’aplicació que gestiona la plataforma de microblogs més utilitzada actualment.

RSS:
Format de fitxer basat en el llenguatge XML i desenvolupat específicament per a la creació de canals de continguts.
NOTA: Segons la documentació, la sigla anglesa original pot provenir de les denominacions rich site summary (resum enriquit del lloc),

RDF site summary
(resum RDF del lloc) o really simple,

seguidor - a:
Usuari del Twitter que en segueix un altre.

Seguir:
Rebre, un usuari del Twitter, totes les piulades d’un altre usuari mitjançant subscripció.

Slideshare:
Plataforma de xarxa social que permet als usuaris publicar presentacions, documents de text i PDF.

Tuït-piulada:
Missatge curt, amb un nombre de caràcters limitat, publicat instantàniament en un microblog.
NOTA: El sinònim complementari tuït prové de Twitter, que és el nom comercial de l’aplicació que gestiona la plataforma.

Twitter:
Plataforma de microblogs que permet publicar piulades i seguir altres usuaris.

usuari - ària:
Persona o organització que utilitza un sistema de telecomunicacions, una xarxa o un programa informàtics, un servei en línia, etc.

Via - a través de:
Preposició que serveix per a introduir la font d’una piulada.

web social:
Lloc d’Internet que permet la interacció i socialització entre usuaris.

xarxa social:
Comunitat d’internautes units per algun tipus de relació que comparteixen i intercanvien informació.

Youtube:
Plataforma que permet als usuaris publicar, veure i compartir vídeos.
 

Salta a la part superior