Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 10:16:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Eines

Totes les eines que s’inclouen en aquesta guia responen a una tria realitzada en el moment de la seva elaboració, atenent a criteris de popularitat, conveniència i idoneïtat respecte els objectius i necessitats detectades. Però el món de les xarxes socials d’Internet evoluciona a gran velocitat i és previsible que en un futur proper apareguin noves eines que es considerin adients, mentre que algunes de les que existeixen actualment modificaran les seves característiques i, en alguns casos, fins i tot podrien desaparèixer.

Per aquest motiu, la definició concreta de cadascuna de les eines es realitza en un annex (A), de tal manera que sigui operatiu realitzar-ne un manteniment i actualització adequat al llarg del temps.

El propòsit del cos de la guia és establir uns principis generals que siguin més perdurables en el temps i que justament serveixin també en l’exercici d’avaluar la idoneïtat d’introduir noves eines al llarg del temps.

A nivell més general, sí que cal establir en aquest apartat els següents preceptes:

  • Tots els perfils i espais que s’utilitzin dins de qualsevol de les eines definides hauran de tenir aplicada la imatge corporativa municipal, atenent al que sigui possible en termes de configuració.
  • L’idioma emprat serà el català, sense perjudici de tot allò que disposi el Reglament municipal d’ús de la llengua catalana

Per finalitzar, cal assenyalar que la utilització de totes les eines que s’inclouen en aquesta guia és optativa. L’esquema que es presenta a l’annex és, per tant, de màxims, però no obliga en cap cas a ser aplicat de manera exhaustiva sinó atenent sempre a les necessitats i possibilitats concretes.

Salta a la part superior